Sredstva, ki so večja od celoletnega občinskega proračuna, so delno že porabili za odplačilo kreditov, tri milijone evrov pa bodo porabili za naložbe.

Denar je na prehodni davčni podračun, čigar imetnik je občina, skrbnik pa Finančna uprava RS, prišel v začetku oktobra. Na občini so si najprej vzeli nekaj časa, da razmislijo, kako ravnati ob tem nepričakovanem prihodku, zato so javnost o tem obvestili šele ta teden s sejo občinskega sveta, na kateri so obravnavali proračun za prihodnje leto.

"Nekaj časa smo rabili, da smo dojeli in premislili. V takih primerih, ko se zgodi nekaj tako neobičajnega, je največja nevarnost naglica, saj bi lahko storili kaj, kar morda zaradi pritiskov, apetitov in pričakovanj niti ne bi bilo na mestu," je za STA povedal preddvorski župan Rok Roblek.

Kot je pojasnil, so se v skladu z zakonom v povezavi z neuravnoteženostjo prihodkov nad odhodki odločili poplačati kredite, za kar so namenili 1,7 milijona evrov. Tako bo občina privarčevala pri obrestih, hkrati pa je znova kreditno sposobna in bo lahko s posojili financirala lastne deleže pri morebitnih projektih, sofinanciranih iz EU.

Preostale tri milijone evrov je občina vezala, tako da se sprostijo v treh tranšah, prva spomladi 2021, druga jeseni 2021, tretja, ki bo z dvema milijonoma tudi največja, pa spomladi 2022. Zaenkrat še ni jasno, za katere naložbe bo občina sredstva porabila. O tem bo odločal občinski svet. Kot je pojasnil Roblek, pa je sredstva smiselno porabiti za tiste infrastrukture naložbe, za katere ne bo na voljo evropskih sredstev.

Okoli 120.000 evrov prejetih sredstev bodo namenili za pripravo projektov in projektne dokumentacije, tako da jih bodo leta 2021 po sprostitvi prve tranše vezanih sredstev lahko začeli izvajati.

Med projekti, ki bodo najverjetneje financirani iz tega nepričakovanega vira, je izgradnja nove športne dvorane, s katero bi rešili prostorsko stisko v šoli. Pomemben projekt za občino bi bila denimo tudi obvozna cesta za Hrib, ki bi omogočila pospešen razvoja območja okoli jezera Črnava.

Na občini zaradi davčne tajnosti ne vedo, kdo je vplačnik, niti iz česa točno sredstva izhajajo. Gre pa za davek, ki je izvirni prihodek občine, na primer za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za promet z nepremičnino ali pa za davek od premoženja, na darilo ali dediščino. Omenjene davke prejme občina, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče oziroma v kateri leži nepremičnina.

Za relativno majhno preddvorsko občino je prejetih 4,7 milijona evrov izjemno velik znesek. "To je več sredstev, kot jih imamo letno v proračunu," je dejal Roblek in pojasnil, da se bo letošnja realizacija gibala okoli 3,4 milijona evrov. V letih, ko poteka kakšen večji sofinanciran projekt, pa se lahko proračun z muko povzpne do štirih milijonov evrov.