Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Mol sta že podpisala pismo o nameri, s katerim sta se dogovorila o načinu ureditve neurejenih pravnih stanj na nepremičninah, ki so v (so)lasti MIZŠ in MOL. Poleg Baragovega semenišča dogovor obsega še osemnajst drugih nepremičnin, o katerih sta se občini dogovorili za prenos lastninske pravice na državo ali ljubljansko občino.

Stavba Baragovega semenišča bo po tem obdobju namenjena prenovi. MIZŠ v sodelovanju s Študentskimi domovi Ljubljana išče ustrezne nadomestne oziroma dodatne zmogljivosti za nastanitev študentov. V ta namen je že izvedlo določene aktivnosti, vezane na prostorske preveritve posameznih lokacij v Ljubljani, ki so lahko realizirane v roku treh ali štirih let, so zagotovili na MIZŠ.

Na Molu so ob tem poudarili, da so v svojih prostorskih načrtih predvideli izgradnjo študentskega kampusa za več tisoč študentov na Vojkovi cesti, ki bi ga država lahko zgradila že pred desetletjem.