Gal iz Zgornjega Dupleka potrebuje poseg v Ameriki, ki stane 120.000 evrov. Ta bi mu omogočil boljšo gibljivost rok, saj trpi za prirojeno deformacijo teh udov, zaradi česar mu veliko opravil, ki jih zdravi ljudje počnemo z lahkoto, pomeni velik izziv.

Ker ZZZS ni odobril kritja posegov v Ameriki, so se starši odločili, da bodo operacijo financirali sami. Ker pa velikega zneska ne morejo zagotoviti iz lastnega žepa, so za pomoč zaprosili širšo javnost. Z društvom Maus iz Maribora so tako marca letos zagnali akcijo zbiranja sredstev za Galov poseg prek bančnega računa, SMS-sporočil, sredstva so zbirali tudi v živo na nekaj točkah na Štajerskem. Akcija še vedno teče, a zadnje dni vzbuja veliko pozornosti.

Črne slutnje mamica so se potrdile

Na družbenih omrežjih so začeli krožiti zapisi, ki opozarjajo na omenjeno društvo, češ da naj bi goljufalo in naj bi izkoriščalo dobrosrčnost ljudi. Da nekaj ni v redu, je začela domnevati tudi Galova mamica, Nataša Vrbnjak Šteflič. V včerajšnjem prispevku smo poročali, da je zaradi dogajanja in svaril na spletu precej zaskrbljena, tudi njo so začeli obhajati dvomi, saj da komunikacija s predsednico Mausa zadnje čase ne teče več gladko, da niso seznanjeni s tem, koliko je sredstev, da pogreša transparentnost, pa tudi da jih skrbi, ker je imelo društvo blokiran račun. Razmišljati je začela, da bi akcijo z njimi prekinila in jo nadaljevala z nekim drugim društvom.

Z njo smo se z namenom pridobivanja informacij za včerajšnji prispevek slišali večkrat in v zadnjem pogovoru nam je dejala, da je s predsednico društva Maus, Natašo Švikart vnovič govorila in da jo je ta malce pomirila, saj ji je obljubila, da se bosta srečali in ji bo pokazala, da je ravnanje z denarjem in sredstvi, zbranimi v dobrodelni akciji, ustrezno. Po srečanju ni imela razloga za zadovoljstvo. Švikartova je priznala, da je z računa vzela 30.000 evrov, kot danes poroča 24ur.com. To je storila v stiski, po razhodu s partnerjem je s tem denarjem rešila svoj stanovanjski problem. Galovi mami je po lastnih besedah dala podpisano izjavo, da ji bo denar vrnila. Nataša Vrbnjak Šteflič je z njo prekinila sodelovanje in jo prijavila policiji.

Društvo je skupaj zbralo 62.250 evrov (vštetih 30.000). Za operacijo v ZDA so že plačali 8.945 evrov, ostane pa še dobrih 22.000 evrov. 

Obremenjujoča dejstva

Včeraj smo poročali, da je težko reči, ali društvo z izvedbo humanitarne akcije in sredstvi iz njenega naslova ravna sporno. Morda gre med družino in društvom samo za komunikacijske šume, nesporazume, smo menili včeraj, čeprav smo med raziskavo izsledili skrb vzbujajoča dejstva.

Nataša Švikart nam je še včeraj najprej zagotovila, da deluje transparentno. »Očitki so se pojavili, ker na društveni strani na facebooku nisem redno objavljala podatka o tem, koliko denarja je zbranega za Gala. Moram poudariti, da naša akcija ni primerljiva s Krisovo, ko so o višini zbranih sredstev poročal večkrat na dan. Mi smo z operaterjem, ki nam omogoča zbiranje sredstev preko SMS-sporočil, dogovorjeni, da nas o količini zbranega denarja za Gala obvešča enkrat mesečno in takrat o tem obvestim tudi javnost,« je poudarila.

Minus, blokade in status

Komentirala je tudi očitke javnosti, da se že predolgo zbira za Gala in nič ne zbere, vendar poudarja, da akcija poteka od marca in da ne gre pričakovati, da bodo dosegli razsežnosti akcije za dečka iz Kopra. »Naj pa povem, da smo v društvu šokirani. Velika škoda nam je narejena, ko nas tako blatijo in dvomijo o nas. Mi delamo tako, kot je prav; v petih letih, odkar obstajamo, smo pomagali že v veliko primerih. Sicer pa zdaj najbolj trpi otrokovo zdravje. Društvo ni pomembno. Ti očitki in poročanja o tem, da goljufamo, škodijo predvsem otroku. Tega se zavedajte,« nam je dejala. Dokazil, ki bi izkazovala korekten pretok financ od donatorjev do društva in nadalje mamici, pa nam ni zagotovila.

Nekoliko podrobneje pod drobnogled smo vzeli društvo Maus. Preverili smo izkaz njegovega poslovnega izida in ugotovili, da je leto 2018 zaključilo negativno – z minusom v višini 11.000 evrov. Nataša Švikart je izjavila, da ni seznanjena s tem, da bi imeli minus. Povedala je celo, da naj bi poslovno leto 2018 zaokrožili s 7000 evrov plusa, a da mora to preveriti pri računovodkinji.

Ko smo jo povprašali o trenutni višini sredstev za Gala, nam je povedala, da je zbranih okoli 55.000 evrov in da ti so na društvenem računu ter, da nam bo posredovala dokaz - bančni izpisek, kar pa se do zaključka včerajšnje redakcije tudi ni zgodilo. Zataknilo se je tudi pri pridobivanju pojasnil v zvezi z blokado društvenega bančnega računa mariborskega društva Maus. Ta je, kot je razvidno iz baze finančnih podatkov GVIN, trajal štirinajst dni, zgodil pa se je letošnjega julija.

Blokada na računu

Blokado nam je Švikartova potrdila in povedala, da je posledica neplačila prispevkov, saj da je zaposlena pri društvu. Obveznosti do države ni poravnala, ker naj bi bila dlje časa v tujini. Kar pri tem daje misliti, je, da do blokade ne bi prišlo, če bi na društvenem računu sredstva obstajala. To bi se, glede na to, da je akcija za Gala do blokade potekala že nekaj mesecev, pričakovalo. Samo do junija; tako je povedala Galova mama, naj bi zanj ljudje donirali več kot 30 tisoč evrov. Ker pa je do blokade vseeno prišlo, je dejstvo, da denarja na računu društva ni bilo. Zato se je postavilo vprašanje, kam je izkupiček poniknil … Odgovora na to vprašanje od Nataše Švikart včeraj nismo dobili, danes pa je že jasno.

Društvo Maus ima (po podatkih iz Ajpesa) registriranih več dejavnosti: izobraževanje, organiziranje, trgovanje … Zato nas je zanimalo, kako zagotavlja transparentnost – kako loči humanitarni del in prilive iz naslova omenjenih dejavnosti. Rekla je, da se ji to ne zdi sporno. Na Ajpesu je sicer tudi razvidno, da društvo Maus sploh nima humanitarnega statusa.

Figa v žepu

Za mnenje o primeru smo poprosili Borisa Krabonjo, ki kot humanitarec v Sloveniji uživa velik ugled in zaupanje. Deluje transparentno in nenehno na očeh javnosti. Povedal nam je, da je vsakomur, tudi nam, medijem, v kateremkoli trenutku pripravljen odpreti vrata, nas sprejeti in omogočiti vpogled v dokumente, ki izkazujejo, kako poslujejo in možnost uvida na bančni račun. Pravi, da situacije z društvom Maus ne pozna prav dobro, da pa na podlagi tega, kar je slišal, z njimi ne bi bil pripravljen sodelovati, saj da ima pomisleke. Poudarja, da vsaka humanitarna organizacija, ki okleva, da bi javno razkrila svoje poslovanje in finance, verjetno dela s figo v žepu.