Kot so opozorili v objavi, jim Občina Litija ne zagotavlja osnovnih sredstev za delovanje gasilskega društva. Napovedali so, da ne bodo več gasili, reševali in prevažali pitne vode. Problematiko so predstavili tudi na novinarski konferenci.

Na zadnji seji upravnega odbora PGD Litija je ta soglasno sprejel sklep, da bodo z 12. septembrom zamrznili pogodbo in aneks k pogodbi o opravljanju javne gasilske službe zaradi nezagotavljanja finančnih sredstev za delovanje društva ter neaktivnega reševanja problematike delovanja Gasilske enote Litija. Tako so se odločili predvsem zaradi odnosa Občine Litija, katero že več let opozarjajo na problematiko, ki jih pesti. Sestanki in dopisi niso obrodili sadov. Sestankovali so tudi z Gasilsko zvezo Litija; prišli so do nekaj konkretnih zaključkov, "vendar smo na koncu spet ostali sami in brez sogovornika", so povedali na tiskovni konferenci. Na Gasilsko zvezo Litija so v zadnjih dveh letih poslali 16 dopisov za izboljšanje stanja ne samo v Litiji, ampak v celotni gasilski zvezi. "Večina jih na gasilski zvezi ni bila obravnavana, zaenkrat pa niti en naš predlog ni bil upoštevan," so povedali.

Neodzivni sogovorniki

"Na Občino Litija smo v mesecu maju zopet poslali dopis s predlogi potrebnih ukrepov, ki bi celostno reševale problematiko PGD Litija v časovnem razponu od danes pa do leta 2022. 12. 8. 2019 smo na občino poslali dopis, v katerem smo ponovno opozorili na neizplačana sredstva za redno delovanje za leto 2018 in občino obvestili, da bomo v roku 30 dni zamrznili o opravljanju javne gasilske službe med PGD Litija in Občino Litija. V petek, 6. 9. 2019 smo na Občino Litija poslali dopis, da bomo zaradi nezagotavljanja sredstev in neaktivnega reševanja problematike PGD Litija z dnem 12. 9. 2019 zamrznili omenjeno pogodbo in ne bomo izvajali nalog, ki so opisane v tej pogodbi," so dodali. Od Občine Litija odgovorov na dopise niso dobili. "Prejeli smo le dopis, katerega vsebina je zopet bolj kot ne v oblakih in obljubah brez konkretnih rešitev in datumov."

V zadnjih letih na leto posredujejo približno 80-krat.

Varnosti ne morejo zagotoviti

Na tiskovni konferenci je bilo mogoče slišati tudi, da operativni člani PGD Litija svoje delo opravljajo prostovoljno in za svoje delo ne prejmejo plačila. Zaposleno imajo le eno osebo, "ki skrbi za administracijo in deloma za vzdrževanje in servisiranje gasilske opreme in orodja". Sredstva za delovanje tako imenovanega jedra zagotovi občina. Sredstev torej zmanjka za redno delovanje gasilske enote, kot so sredstva za gorivo, elektriko, komunalo in vzdrževanje opreme. Prav tako niso izpolnjeni minimalni pogoji glede voznega parka, pesti jih tudi prostorna stiska. Neporavnani so ostali tudi stroški intervencij. Podjetja, ki gasilcem v času intervencije dovoljujejo izhod z delovnega mesta, imajo težave z neizplačevanje denarnih nadomestil, za katere bi morala poskrbeti občina. Zaradi tega v dopoldanskem času na intervencijah trpijo pomanjkanje gasilcev, zato si tudi želijo ustanovitve poklicnega jedra.

"Predvsem je v ospredju varno delo gasilca, saj se gasilci in tudi vodje intervencij hitro znajdejo v stresnih situacijah, kjer je potrebno reagirati hitro, predvsem pa pravilno," je povedal namestnik poveljnika PGD Litija Primož Kokovica. "Odgovorne osebe v društvu na ta način ne moremo nositi odgovornosti varnosti gasilcev in kvalitetnega posredovanja na intervencijah, zato smo se odločili za zamrznitev omenjene pogodbe," je dodal. Kokovica je Gasilsko zvezo Litija javno pozval, naj "ustrezno začasno prilagodi alarmni načrt javne gasilske službe občine Litija, da bodo gasilske enote iz ostalih društev po občini aktivirane za primere gašenja in reševanja".