Lastnika objekta na Osojnikovi cesti, v katerem je do zdaj deloval hostel, sta Mestna občina Ptuj (37,5 odstotkov) in država oziroma ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (62,5 odstotka), v njenem imenu je upravljavec Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

»Objekt zahtevamo nazaj, o tem smo obvestili tudi dosedanjega najemnika, ki bi ga do zdaj že moral izprazniti. Zadnji podatek, ki ga imam, je, da so sezonski delavci, ki tu delajo kot kmetovalci, še vedno nameščeni v objektu. Za to, da bo objekt izpraznil, mora poskrbeti dosedanji najemnik,« je po ponedeljkovem sestanku s Slavkom Vilčnikom, zastopnikom podjetja Orlicom, d. o. o., povedal Branko Kumer, direktor CŠOD. Aktivnosti vodijo skupaj z Mestno občino Ptuj.

Podjetje Orlicom je za seboj pustilo precejšen dolg. Že dalj časa niso plačevali niti mesečne najemnine, ki je znašala 2100 evrov.

Najemnik bi moral hostel predati že maja …

Na vprašanje, zakaj so tako dolgo čakali, Kumer pojasnjuje: »Ker je najemnik leta 2017 izvedel investicijska vlaganja, smo mu to priznali in poračunali. Leta 2018 bi moral začeti plačevati najemnino, pa je ni, ne lani ne letos. Po dveh mesecih neporavnanih računov smo mu poslali opomin, nato pa so se začela oporekanja in zavračanja. Vztrajal je, da je v sanacijo parketa vložil 16.000 evrov. Da so bila dela opravljena, je sicer evidentno, a je to delal brez soglasja lastnikov in dogovora o poravnavi. Decembra 2018 smo mu poslali zadnji opomin pred odpovedjo pogodbe, januarja letos pa še izvršbo. Marca letos smo obvestili občino, da smo pravnomočno odstopili od najemne pogodbe, občina je temu sledila in maja letos storila enako. Tako smo imeli pravne podlage, da najemnik neupravičeno poseduje prostor. Dan preden bi moral objekt predati, je prosil za podaljšanje do julija letos in smo mu ugodili, da se izognemo pravnim zagatam. A tudi potem je podal novo vlogo, prostor naj bi vrnil v ponedeljek, 2. septembra, a ga spet ni.«

Kaj bo z 52 sezonskimi delavci

Minuli teden v petek je Vilčnik obvestil CŠOD, da v stavbi še vedno živijo sobojemalci, s katerimi ima pogodbe. »Hudo nam je zanje, a to je zagata, ki jo bo moral rešiti dosedanji najemnik, ne mi. Nikakor si ne želimo deložacij, ne bomo pa več čakali v nedogled,« je sklenil Kumer.

V stavbi je še vedno nameščenih 52 sezonskih delavcev iz tujine, ki delajo v okoliških vinogradih. Po zagotovilih, ki so jih od Vilčnika dobili na ptujski občini, bo problem rešen čez mesec dni. »Konec septembra vsem potečejo sezonske delovne vize. Te so 90-dnevne in tako ali tako se bodo vrnili domov,« zagotavlja Vilčnik.

Nov rok za predajo hostla: začetek oktobra

Na občini pravijo, da so se prav zaradi vsega navedenega odločili, da ljudi ne vržejo na cesto in dajo dosedanjemu najemniku še mesec dni časa, da reši zagato. Skrajni rok, da delavcem uredi nova bivališča, je konec tega meseca. Na ptujski občini upajo, da bo tako, županja Nuška Gajšek namreč vztraja, da se mora ta zgodba čim prej končati. Glede na razvoj dogodkov na občini še vedno računajo, da bodo znesek, ki jim ga dolguje podjetje Orlicom, izterjali. Na Vilčnikov račun naj bi se namreč še vedno stekala sredstva, ki jih za najem sob plačujejo delavci. Iz tega se poplačujejo izvršbe.

»Do 6. oktobra bomo zagotovo izpraznili objekt. Zagotavljam, da deložacije ne bodo potrebne. Želim si, da bi se izteklo drugače, a so bili obratovalni stroški preprosto previsoki, zato nismo poslovali pozitivno. Velik problem je nastal tudi zaradi tega, ker so nam na CŠOD zavrnili račun za investicijska vlaganja v parket, ker ni bil oddan v mesecu, ko so bila dela opravljena, kar je bilo nemogoče, saj smo morali delati sobo po sobo, ker so v hostlu stanovali najemniki,« svojo plat zgodbe predstavlja Vilčnik.

Hostel bo najverjetneje prodan ...

Na ptujski občini si prizadevajo, da se končno uredi etažna lastnina objekta na Osojnikovi cesti 9. Kot je pojasnila županja, se s pristojnim ministrstvom dogovarjajo, da bi uredili medsebojna lastniška razmerja: občina bi postala 100-odstotni lastnik prostorov CID-a, ministrstvo pa stavbe hostla. Po naših informacijah je najverjetnejša opcija prodaja objekta.