O tem je ta teden govorila delovna skupina za pripravo protesta glede škod po zvereh, ki so ga kmetje napovedali pred sprejetjem zakona. Sestanek delovne skupine je sklicala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), na njem pa so sodelovali tudi predstavniki Agencije RS za okolje, ministrstva za okolje in prostor, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavoda za gozdove Slovenije. 

Po pojasnilih KGZS je bila skupna ugotovitev, da se interventni zakon na nezadovoljstvo kmetov izvaja prepočasi. Eden od razlogov za neučinkovito izvajanje zakona je verjetno tudi prepočasno izdajanje odločb za izredni odstrel, saj je postopek še vedno zapleten in dolgotrajen. Delovna skupina za pripravo protesta se bo znova sestala v sredini avgusta in znova preverila izvajanje zakona. Če do takrat položaj ne bo boljši in uresničevanje določb zakona hitrejše, bodo kmetje stopnjevali pritisk na državne organe.

Zahteve

Skupina sicer med drugim zahteva, da se interventni zakon izvaja hitreje in dosledneje, Lovsko zvezo Slovenije in lovske družine pa poziva k intenzivnejšem odstrelu volka in medveda. Ta se mora prednostno izvajati na območjih, kjer se pojavljajo škode in je moten normalni ritem lokalnega prebivalstva. Zahtevajo tudi, da se pri ocenjevanju višine škode, nastale pri napadu velikih zveri, upošteva tudi vsa posredna škoda in manjkajoče živali, katerih kadavrov se ni našlo, je pa očitno, da so bili v čredi v času napada. 

Prav tako zahtevajo, da ograje za zaščito premoženja pred velikimi zvermi dobijo vsi, ki jih zahtevajo, ne glede na to, ali so že imeli škode zaradi napada velikih zveri ali ne. Ob tem opozarjajo, da so ograje za večje rejce domačih živali neprimerne, zato je treba poiskati ustreznejše ukrepe, ki so prilagojeni posameznemu rejcu, glede na značilnost reje in konfiguracijo terena. 

Zahtevajo tudi, da ustrezni organ v primeru prihoda velike zveri na pašnik zagotovi ustno odločbo za odvzem teh zveri. 

Podprli pa so tudi aktivnosti občin Cerkno, Železniki in Gorenja vas - Poljane za rešitev problema prevelikih populacij velikih zveri in njihove razširitve na območja, kjer jih doslej ni bilo. Po pojasnilih KGZS se 2. septembra zaradi ogroženosti otrok zaradi velikih zveri naj ne bi odprlo nekaterih osnovnih šol, k temu pa pozivajo tudi druge občine, ki imajo tovrstne probleme. 

Interventni zakon

Interventni zakon je začel veljati konec junija, lovci pa so doslej odstrelili 38 medvedov in nobenega volka. Škod po medvedu je bilo po pojasnilih zavoda za gozdove letos 88 oz. za okoli 42.000 evrov, po volku pa 136 oz. približno 96.000 evrov. 

Po interventnem zakonu bi 175 od 200 medvedov, predvidenih za odvzem, lovci odstrelili, kar lahko storijo do konca aprila 2020, 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov. Medtem lahko lovci 11 volkov odstrelijo do konca januarja 2020 in nato še v septembru 2020. Odvzem volka se sicer zaustavi, če se ustreli pet odraslih živali.

Zakon predpisuje poseben postopek pri odstrelu volka. Izpolnjen mora biti namreč pogoj ponavljajoče se škode v krajšem časovnem obdobju na določenem območju. Zavod za gozdove poda predlog, potrebno pa je še mnenje Zavoda RS za varstvo narave.

Zavod je na podlagi tega predlagal odstrel enega volka na Notranjskem in za to tudi že pridobil pozitivno mnenje zavoda za varstvo narave, tako da se odstrel enega volka v skupini lovišč, kjer se redno pojavljajo škode na Notranjskem, lahko izvrši.