Osnutek uredbe prinaša obrtnikom in podjetnikom nove administrativne ovire, trdijo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). Na težave, ki jih uredba prinaša obrtnikom, so že lani opozarjali, predvsem na obveznosti, ki jih je uvedla uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Večina obrtnikov in podjetnikov, kjer imajo pri svojem delu opravka z embalažo, se je morala vpisati v evidenco Agencije za okolje (ARSO) in začeti voditi evidence o količinah in vrsti embalaže. O vsem so morali obrtniki enkrat letno poročati državi. Nov osnutek uredbe po mnenju OZS prinaša še dodatne obremenitve, ki jim na zbornici ostro nasprotujejo.

Primeri nesmiselnosti

500 kilogramov embalaže na obrtnika je po mnenju OZS meja, pri kateri bi moralo ministrstvo določiti, kdo je zavezanec za obveščanje o količini embalaže.

Na OZS so svoje nasprotovanje osnutku predstavili na praktičnih primerih. Prepričani so namreč, da gre pri malih obrtnikih za nesorazmeren ukrep. Izpostavijo frizerko, ki v tujini kupi škarje. O embalaži, v katero so bile škarje zapakirane, mora po novi uredbi frizerka poročati. »To je birokratski nesmisel. V OZS zato predlagamo, da so mali zavezanci z manj kot 500 kilogramov embalaže oziroma servisne embalaže letno iz uredbe izvzeti. Tako bi zmanjšali finančne in administrativne obveznosti za male zavezance,« predlog OZS pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh. Po večini so količine odpadne embalaže pri obrtnikih manjše od pol kilograma, ocenjujejo na zbornici, zato se zavzemajo, da so zavezanci tisti z več kot 500 kilogrami embalaže na leto.

BRANKO MEH
STA
Branko Meh, šef OZS meni, da frizerki, ki kupi nove škarje, ne bi bilo treba poročati o embalaži, v kateri so bile škarje zapakirane.

Na OZS so kritični, kot rečeno, tudi do tega, da morajo po osnutku uredbe zavezanci ministrstvu štirikrat letno sporočiti podatke o embalaži, dani na trg RS. Čeprav se lahko ministrstvu poroča o embalaži v elektronski obliki, so na zbornici prepričani, da je to v nasprotju s predvidenim zmanjšanjem administrativnih ovir, zato predlagajo, da obrtniki o embalaži poročajo samo enkrat na leto. Prav tako predlagajo, da se zaradi napačnega, ne dovolj hitrega  poročanja oziroma prijav, se pravi za prekrške administrativne narave, predpiše nižje globe.

Reševanje koncesionarjev

Ministrstvo za okolje in prostor je uredbo napisalo, da bi reševali težavo, ki se je konkretno pojavila šele lani. Želijo namreč rešiti stanje pri nekaterih izvajalcih javne službe, katerih kapacitete skladiščenja odpadne embalaže so presežene. Spomnimo samo na primere, ko so izvajalci odpadno embalažo balirali kot seno. Uredba, predvsem pa obveščanje o količini odpadkov naj bi glede na informacije naših virov z ministrstva dala tudi boljšo oceno, koliko bo odpadne embalaže.