Tožil ju je zaradi prispevkov o operacijah krčnih žil, ki jih je izvajal v Sloveniji in Trstu, pri tem pa zahteval preklic izjav, opravičilo in odškodnino. Sodbe dokazuje, da je bilo poročanje objektivna resnica, pravi Carlova. TV Slovenija je namreč maja 2016 poročala, da je Zimmermann kot zasebni zdravnik v Sloveniji in v Trstu dvajset let množično operiral krčne žile. Pri tem naj bi pod nož zvabil zdrave ljudi, ki naj bi jih zavajal, da jim bo pozdravil žilne zaklopke. Operiral naj bi v neprimernih prostorih in z rezi, ki iznakazijo tudi mlada dekleta. 

Zaradi navedenega je Zimmermann od RTV Slovenija in novinarke zahteval, da javno prekličeta svoje trditve, se mu opravičita ter s spletne strani RTV umakneta vse sporne prispevke. Zahteval je tudi prepoved nadaljnjega poročanja o njem ter 14.000 evrov odškodnine. 

Visoka stopnja javnega interesa

V sodbi, dolgi 94 strani, je sodišče tožbeni zahtevek Zimmermanna v celoti zavrnilo. Sodišče je namreč ocenilo, da je za poročanje o Zimmermannovem delu obstajala visoka stopnja javnega interesa. Ugotovilo je, da se je Carlova pri poročanju opirala na izpovedi številnih bolnikov in zdravnikov ter je lahko tako utemeljeno verjela v tisto, o čemer je poročala, prav tako je lahko utemeljeno podvomila v zdravnikovo strokovnost. Pri pripravi prispevkov je po oceni sodišča ravnala skrbno, Zimmermann pa je imel določene navedbe možnost tudi pojasniti, a tega ni storil. 

Sodišču se tudi ni zdelo sporno, da je novinarka delo Zimmermanna posnela prikrito oziroma s t. i. vabo. Kot je zapisalo, je bilo takšno ravnanje v skladu z novinarskim kodeksom, saj je lahko utemeljeno verjela, da bo s tem razkrila informacije, ki so v interesu javnosti. Zimmermann mora po sodbi, na katero se lahko pritoži, RTV in Carlovi povrniti nekaj manj kot 6400 evrov sodnih stroškov. 

Odziv

Carlova je v odzivu izrazila prepričanje, da razplet ne bi mogel biti drugačen. Kot je dejala, v postopku namreč "nismo samo dokazali osnovnega standarda, ki velja pri odškodninskih tožbah zoper novinarje, in sicer, da smo upravičeno verjeli v naše navedbe o mazaškem ravnanju Janeza Zimmermanna, pač pa da je vse, kar smo poročali, tudi objektivna resnica". 

S stališča preiskovalnega novinarstva pa jo najbolj veseli razsodba glede prikritega snemanja in uporabe t. i. vabe za dokazovanje dejstev. "Sodišče je razsodilo, da so novinarju, ko gre za tako visok javni interes, kot sta zdravje in zdravstvo, v iskanju resnice dopuščene vse metode in sredstva," je zapisala. 

Zimmermann je sicer jeseni 2016 izstopil iz zdravniške zbornice, zaradi česar ga je ta črtala iz registra zdravnikov. Še pred tem je zbornica nad njegovim delom izvedla strokovni nadzor, ki je po takratnem poročanju TV Slovenija pokazal, da ni zdravil strokovno in da operacij krčnih žil ni izvajal po metodi "chiva", kar je razglašal in obljubljal bolnikom. Nadzor naj bi tudi pokazal, da bolnikom žil ni zdravil, ampak samo bolj ali manj naključno odstranjeval. Po poročanju TV Slovenija ga je policija ovadila zaradi 18 kaznivih dejanj.