Ko so se sprejemale odločitve za gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš), smo poslušali, da se ga gradi predvsem v interesu ohranjanja delovnih mest za rudarje. Trenutno je v Premogovniku Velenje (PV) zaposlenih 1254 ljudi, lani so napovedali, da jih bodo odpustili 200.

Stojan Nikolic
STA
Nikolić (HSE) je rešitev za rdeče številke HSE našel v sosežigu odpadkov.

Zdaj v TEŠ ugotavljajo, kar je rudarjem in strokovni javnosti že dolgo jasno – premoga ne bo dovolj – natančneje rečeno – premog je, vendar PV ne more po ekonomični ceni raziskati novih tras in ga izkopati. Energetiki odgovora na to dilemo presenetljivo niso našli v uvozu črnega indonezijskega premoga – v kotlu šestega bloka bodo končale naše smeti.

Dva kilograma smeti nadomestijo trije kilogrami lignita

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Stojan Nikolić je na energetski konferenci v Velenju prejšnji teden napovedal, da so prve analize sosežiga odpadkov spodbudne. Teš ima po Nikolićevih ugotovitvah za to odlično infrastrukturo, hkrati pa bo tako zagotovljeno ekonomično poslovanje Teša ob zviševanju cen električne energije premoga. Nikolić je sicer kategorično zavrnil možnost uvoza tujega premoga, saj da bi to bila »najslabša možnost za TEŠ in da tudi plinske elektrarne niso rešitev, saj da so dražja rešitev od premoga«.

SRF
Reuters
Odpadki tipa SRF

V TEŠ tako razmišljajo o »uporabi goriva, ki je produkt nenevarnih odpadkov (SRF)«. Ocenjujejo, da je »trenutno možno nadomestiti med pet in deset odstotkov energijske vrednosti premoga«. Odpadki SRF so sicer industrijski in kosovni odpadki ter ostanki embalaže, ki jih ni mogoče presortirati in uporabiti kot sekundarno surovino. Po podatkih podjetja Gorenje Surovina dva kilograma tako predelanih odpadkov nadomestita kar tri kilograme lignita.

Politično določena cena premoga (sprejeta je bila kot pogoj za državno poroštvo za izgradnjo TEŠ) sicer kot damoklejev meč visi nad premogovnikom, ki ob prenizko postavljeni ceni le stežka zagotavlja plače knapov, njihove dodatke in obenem vlaga v raziskave za varno pripravo odkopnih tras. Sosežig odpadkov je sicer slaba tolažba za premogovnik, za katerega bo obveljala pogodbena cena 2,75 evra na gigadžul kalorične vrednosti premoga.

TEŠ potisnil HSE v rdečo

Odločitvi za sosežig odpadkov je verjetno botrovalo predvsem dejstvo, da se je HSE znašel v rdečih številkah. Za lansko leto so namreč zabeležili 11,80 milijona evrov čiste izgube, kar je posledica slabitev sredstev Teš. Leto pred tem je HSE imel 8,21 milijona evrov dobička. Največ dobička so proizvedle Dravske elektrarne Maribor, in sicer 8,32 milijona evrov na leto.

Za namen sosežiga se mora spremeniti obstoječe okoljevarstveno dovoljenje, vendar na Agenciji Republike Slovenije za okolje še niso prejeli nobene nameravane spremembe. 

Premog zagotovljen do leta 2054

Generalni direktor PV Ludvik Golob sicer zagotavlja, da je pod Velenjem in Šoštanjem premoga dovolj. Po elaboratu o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov mineralnih surovin je količina konec lanskega leta znašala 109,35 milijona ton. Trenutno imajo v Premogovniku Velenje torej na voljo še vedno več kot 107 milijonov ton premoga in bodo odkopne zaloge skladno z dolgoročnimi plani obratovanja Teš 6 predvidoma odkopavali do leta 2054.

»Proizvodni plan Premogovnika Velenje do leta 2027 znaša povprečno 3,5 milijonov ton premoga in je tudi do leta 2030 še vedno nad tremi milijoni ton premoga, nato pa se počasi niža. Količine so usklajene s Termoelektrarno Šoštanj do konca obratovanja bloka 6,« so še zagotovili v PV.