Na posvetu ob današnjem svetovnem dnevu varne hrane v Ljubljani je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec izpostavila, da je ključno zagotavljanje varne hrane in živil z več vidikov: ohranjanja zdravega okolja, skrbi za rastline in skrbi za živali.

Varna hrana na ta način po njenih besedah prispeva h gospodarski blaginji, spodbujanju in razvoju kmetijstva, dostopu na trgu, turizmu in trajnostnemu razvoju. "V tem pogledu so pomembni vsi deležniki znotraj živilsko-prehranske oskrbovalne verige, posebna pozornost pa gre potrošniku, ki na nas to zahtevo oz. željo po zagotavljanju varne hrane naslavlja" je dejala.

Aleksandra Pivec
Jure Zauneker
Aleksandra Pivec

V tem duhu nastaja tudi strategija razvoja slovenskega kmetijstva po letu 2021 oz. resolucija Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021, katere javna razprava se je konec maja zaključila.

Posebna pozornost gre kmetijstvu, razvoju vitalnega podeželja in živilsko-predelovalni industriji ter nato vzpostavljanjui in kreiranju verig vrednosti ter korektnih odnosov vzdolž verig preskrbe s hrano, pa tudi promociji lokalne hrane in zagotavljanju njene vrednosti.

Kot je še poudarila ministrica, imamo vsi pravico do zadostnih količin hrane, vedno bolj se poudarja vidik ne le količinskega, temveč tudi varnostnega in kakovostnega vidika živil, pri tem pa tudi pravico do obveščenosti in ozaveščenosti.

Zakonodaja v agroživilski verigi ena najbolj obsežnih

Generalni direktor uprave za varno hrano Janez Posedi je medtem spomnil, da uprava med drugim bdi nad zdravjem rastlin, zdravjem in dobrobitjo živali, primarno pridelavo in predelavo, živilsko industrijo in obrati javne prehrane ter izpostavil pomen zakonodaje.

Janez Posedi
Bobo
Janez Posedi

Zakonodaja v agroživilski verigi je po njegovih pojasnilih ena najbolj obsežnih področjih pravnega reda EU, ključni cilj pa je boj proti morebitnemu širjenju bolezni živali, ki se lahko v nekaterih primerih prenašajo na ljudi, ali škodljivih organizmov za rastline in rastlinske proizvode ter zagotoviti varovanje okolja pred tveganji, ki bi jih lahko povzročili gensko spremenjeni organizmi in fitofarmacevtska sredstva.

"Če želimo imeti EU odprto in prehodno, moramo imeti trdne temelje, ki v tem delu veljajo za vse," je dejal Posedi in izpostavil tudi pomen učinkovite zakonodaje. Pomembno namreč je, da zaobjema neko področje celovito, je razumljiva, omogoča učinkovit nadzor, ima vzpostavljene mehanizme in protokole ter da je tudi ustrezno tolmačena. Ocenil je še, da je zakonodaja na tem področju učinkovita.

Na svetu pomanjkanje hrane sicer trpi preko 800 milijonov ljudi, več kot 70 odstotkov lačnih živi v različnih predelih Afrike, Azije, Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda.