Bulc je kot član zveznega izvršnega sveta v obdobju od leta 1967 do 1971 in nato predsedstva SFRJ v obdobju od leta 1971 do 1974 sooblikoval jugoslovanski družbenoekonomski sistem v skladu s spremembami jugoslovanske ustave. Zlasti je bil dejaven na denarnem, bančnem in deviznem področju. V obdobju od leta 1974 do 1982 je bil vodja slovenske delegacije v zboru republik in pokrajin zvezne skupščine in obenem tudi član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije.

Od leta 1982 do 1989 je bil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Po upokojitvi je bil dejaven v civilnodružbenih združenjih, denimo v Forumu 21. Prejel je več državnih odlikovanj, bil pa je tudi nosilec partizanske spomenice 1941. Bil je častni občan občin Trebnje in Mirna.