Deponijo smo si ogledali tudi sami in nismo opazili nevarnih odpadkov, na katere so nas opozorili bralci.

V začetku februarja se je zaradi spora med Stanovanjskim skladom RS (SSRS) in družbo Rafael ustavila gradnja dolgo pričakovane stanovanjske soseske Novo Brdo. Gradnja bi se morala začeti že oktobra, toda na gradbeni parceli ni več strojev, delavcev in tovornjakov. Dela stojijo, da tam poteka največji javni stanovanjski gradbeni projekt, pa opozarja le razrito zemljišče in ogromen 13 metrov visok kup zemlje na bližnji parceli.

IMG_1370
Mihael Korsika
Gradbišče Brdo

Na meji vodnega zajetja

Na nas so se obrnili zaskrbljeni občani in nas opozorili, da je v času izkopa gradbene jame Novo Brdo E2 in E3 v neposredni bližini gradbišča nastala obsežna deponija izkopane zemlje. »Lastnik parcel, na katerih je nastala deponija, je resda SSRS, vendar dotične parcele niso vključene v izdani gradbeni dovoljenji za zemeljska dela soseske Novo Brdo,« so zapisali v opozorilo in dodali: »Sama deponija je izjemno obsežna – na njeni lokaciji je nastal popolnoma nov hrib, ki na eni strani le v razdalji nekaj metrov meji na Vodovarstveno območje vodarne Brest. Poleg tega ne samo, da deponija ne vključuje le izkopane zemlje, ampak so vmes naneseni tudi najrazličnejši odpadki – med katerimi so najbolj sporni ostanki azbestnih strešnikov.«

Deponija začasna

Na stanovanjskem skladu pojasnjujejo, da gre zgolj za začasno deponijo, glede katere se ni treba opredeljevati v gradbenem dovoljenju.  Kot pravijo, bo ureditev deponije potekala v sklopu nadaljevanja del. Material naj bi uporabili pri zasipih oziroma ga bo moral novi izvajalec del odpeljati na trajno deponijo. Odvoz naj bi se začel, takoj ko bo podpisana pogodba z novim izvajalcem, tega pa naj bi izbrali v kratkem, saj je razpis po besedah SSRS že v pripravi. 

Novo Brdo

Projekt, v okviru katerega naj bi bilo zgrajenih okoli 500 najemnih stanovanj, naj bi bil zaključen leta 2021, a se je zapletlo že na začetku. Glede na začrtane roke bi moralo podjetje Rafael pripravljalna dela končati do konca julija 2018, oktobra pa bi se že morala začeti gradnja. Projekt je tako zdaj spet na začetku

Hrib spora

Nastala gora zemljine je tudi razlog, da je SSRS prekinil pogodbo s prvotno izbranim podjetjem Rafael. V pogodbi je bilo namreč določeno, da bi morali izkopano zemljino odpeljati na deponijo. A v sevniškem gradbenem podjetju so povedali, da se je med izkopom izkazalo, da je večinski del ostankov zemeljskega izkopa gline in proda. Oba pa sta v skladu z zakonom o rudarstvu nekovinski mineralni surovini, in ne gradbena odpadka. Zato naj bi po mnenju podjetja Rafael za izkop potrebovali koncesijo. Ker SSRS koncesije ni želel pridobiti, so izkopan material navozili na omenjeno začasno deponijo, nato pa dela ustavili in na koncu gradbišče zapustili. Ker je SSRS ob prekinitvi napovedal unovčenje bančne garancije, bo zgodba epilog zagotovo dobila na sodišču. Zanimivo pa bo videti novo razpisno dokumentacijo. Če bo vsebovala določilo, da mora novi izvajalec poskrbeti za koncesijo za izkop, bo to pomenilo tudi priznanje krivde za nastalo situacijo.