PRAVICE TUJCEV

Kolektor CPG je eno izmed podjetij, ki konkurira za izgradnjo druge cevi predora pod Karavankami. Delavska svetovalnica je ob tem projektu že izrazila zaskrbljenost zaradi potencialnega izkoriščanja delavcev.

Društvo Delavska svetovalnica je opozorilo na sporne prakse, ki jih uporabljajo nekatera najbolj eminentna slovenska podjetja. Ta delavcem iz tujine v primeru, da želijo prekiniti pogodbo o zaposlitvi, grozijo z različnimi globami. Kot nam je povedal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, so tovrstno prakso zaznali pri podjetjih Silico in CPG VG, ki je del skupine Kolektor.

Pogodbeni stroški 

V podjetju Siliko delavcem iz tujine ob sklenitvi delovnega razmerja dajejo v podpis dogovor, v katerem je zapisano, da če delavec pogodbo o zaposlitvi prekine prej kot v enem letu, nastanejo pogodbeni stroški v višini 500 evrov, ki jih mora delavec poravnati. Ker gre za ljudi, ki najpogosteje zaslužijo zgolj minimalno plačo, je 500 evrov zanje nepredstavljivo visok znesek. Lukić pravi, da so delovni pogoji v podjetju Silico za delavce vse prej kot rožnati, kot primer pa navede, da naj bi posamezne izmene trajale tudi po 12 ur.

Priznanje in odstop Koprivca

Podjetje Silico je ustanovni član Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), v katerega je včlanjenih 172 slovenskih podjetij, ki naj bi bila nadpovprečno uspešna in naj bi bila vzor ostalim. Janko Koprivec, lastnik podjetja Siliko, je pred nekaj dnevi postal celo član upravnega odbora tega združenja. Kot je povedal Lukić, so SBC pozvali, naj Koprivca izločijo iz upravnega odbora, podjetju pa odrečejo članstvo. Na dogajanje se je odzval Marjan Batagelj, predsednik SBC, in na njegov poziv je Janko Koprivec odstopil. Podjetje Siliko je po pozivu izstopilo tudi iz SBC. 

Koprivec je priznal, da je podjetje Siliko v začetku letošnjega leta petim delavcem od plač odtegnilo določene finančne "stroške" podjetja, ker so delavci odšli iz podjetja pred potekom enega leta.

Izgovor

V podjetju Siliko menijo, da so do tega denarja upravičeni, saj naj bi šlo za povračilo stroškov, ki jih ima podjetje s pridobivanjem delovnega dovoljenja za tuje državljane. V Delavski svetovalnici so vodstvo podjetja opozorili, da so slovenska sodišča v primeru podjetja Etrans že podala mnenje, da so tovrstna določila v pogodbah o delu nična, a Siliko odgovarja, da ne gre za pogodbo o delu, temveč ločeno pogodbo, ki naj ne bi spadala pod okrilje obligacijskega zakonika.

Še višja »kazen«

1000 evrov "stroškov" naj bi povrnili delavci podjetju CGP VG, če bi podjetje zapustili prej kot v treh letih.

Zavod za zaposlovanje je podal mnenje, da je strošek delovnega dovoljenja strošek delodajalca.

Drugo podjetje, ki so ga včeraj izpostavili v Delavski svetovalnici, pa je podjetje CPG VG, ki je del skupine Kolektor. V tem podjetju naj bi v pogodbe o delu, ki jih podpisujejo delavci iz tujine, dodali določilo, da morajo, če pogodbo prekinejo prej kot v treh letih, podjetju povrniti 1000 evrov za stroške pridobitve delovnega dovoljenja in 500 evrov, če jim je podjetje pomagalo pri pridobitvi kode 95 (temeljna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu) ali nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).

Večina tujcev iz Bosne

Opisane zlorabe so v Delavski svetovalnici opazili večinoma pri delavcih, ki k nam prihajajo iz Bosne in Hercegovine. V zvezi s tem primerom so se po besedah Gorana Lukića obrnili tudi na Zavod RS za zaposlovanje. Tam so jim pojasnili, da sporazum o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji določa, da vse stroške izdaje dovoljenja krije delodajalec. Tako je tudi po mnenju zavoda takšen dogovor »neustrezen in dejansko pomeni kršitev devetega člena sporazuma«.