Po štetju iz začetka lanskega leta je imela Slovenija 2,066.880 prebivalcev, med njimi je bilo za odtenek več žensk – 50,3 odstotka, moških pa 49,7 odstotka.

»Kljub temu je žensk več kot moških le v polovici statističnih regij – v pomurski, podravski, zasavski, osrednjeslovenski, gorenjski in obalno-kraški. Vsako leto se sicer rodi nekoliko več dečkov kot deklic, po približno 60. letu starosti pa začnejo številčno prevladovati ženske. Z leti se številčno nesorazmerje med spoloma povečuje in pri starosti 80 let in več je žensk že dve tretjini. Ženske torej v povprečju živijo dlje kot moški,« so eni od izsledkov Statističnega urada RS (Surs).

V pomurski regiji je bila povprečna starost žensk v letu 2018 najvišja, znašala je 46,6 leta in je za skoraj dve leti višja od slovenskega povprečja. Tudi moški v pomurski regiji so v povprečju najstarejši. Zanimivo je, da je bilo kar 154 prebivalk Slovenije na začetku leta 2018 starih 100 let ali več in jih je bilo skoraj petkrat več kot moških te starosti. 

Življenjska doba

Precej se med spoloma razlikuje pričakovana življenjska doba. Deklice, ki so se rodile v obalno-kraški regiji, lahko pričakujejo najdaljšo življenjsko dobo dočakale naj bi 84,9 leta. Povprečna starost prebivalk, ki so umrle v letu 2017, je bila sicer najvišja v primorsko-notranjski in znaša malo manj kot 84 let, najnižja pa v podravski statistični regiji (80,5 leta). 

Med fantki, ki so se rodili v letu 2017, lahko pričakujemo, da bodo najdlje živeli tisti, ki so se rodili v primorsko-notranjski regiji. Dočakali naj bi 80 let. Najkrajšo življenjsko dobo pa naj bi po statistiki imeli pomurski dečki. Pričakovana življenjska doba se torej razlikuje skoraj za osem let, pri čemer ta številka govori v prid pripadnicam nežnejšega spola.

Kako pa je z izobrazbo ...

Na splošno imajo ženske v Sloveniji višjo izobrazbo kot moški, razen med najstarejšim prebivalstvom. Na začetku leta 2018 je imelo dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 27 odstotkov žensk. Največ moških z najvišjo stopnjo izobrazbe biva v osrednjeslovenski regiji, tu ima namreč povprečno vsak četrti moški končano višjo ali visoko šolo.

Prebivalke osrednjeslovenske regije so imele po podatkih iz leta 2017 tudi najvišjo povprečno mesečno bruto plačo (1876 evrov), razlika med njihovo in povprečno mesečno bruto plačo moških iz te regije pa je bila najnižja. Znašala je 61 evrov. Povprečna mesečna bruto plača žensk v Sloveniji je bila 1664 evrov, to je 105 evrov manj od povprečne bruto plače moških. Razlika med bruto plačo moških in bruto plačo žensk je bila najvišja v gorenjski statistični regiji. Povprečna plača moških iz gorenjske regije je bila za 172 evrov višja od povprečne bruto plače žensk iz te regije.