Skupnost za mlade Gerbičeva, soseska za mlade, ki živijo ali študirajo v prestolnici, bo nastala na območju obstoječega Dijaškega doma Vič in Študentskega doma Ljubljana. V soseski bodo bivanjske enote dveh tipologij, za enega ali za dva skupna uporabnika. V objektu je predviden medgeneracijski center s skupnim večnamenskim prostorom, kuhinja z jedilnico ter dnevna soba, pisarna in servisni prostori z ločenim vhodom in dostopom v atrij, so sporočili iz državnega stanovanjskega sklada.

"Ponujala bo do 110 stanovanjskih enot, namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta starosti. Projekt je v fazi priprave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Z gradnjo bomo začeli v prvi polovici letošnjega leta," je načrt orisal direktor sklada Črtomir Remec.

Stanovanjska soseska v bližini Pekrske gorce

Sklad na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, načrtuje gradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco. Zgraditi želijo sodobne večstanovanjske stavbe v obliki štirih nezaključenih karejev. Etažnost objekta bo obsegala klet, pritličje in dve nadstropji.

"Skupno načrtujemo 400 stanovanj v velikosti od 35 do 80 kvadratnih metrov. Parkiranje za stanovalce je predvideno v podzemnih garažah pod objekti. Zemljišče bomo razvijali postopoma v dveh samostojnih fazah po funkcionalnih enotah, in sicer 212 stanovanj v prvi in 188 stanovanj v drugi funkcionalni enoti," je pojasnil Remec.

V sklop stanovanjske soseske je vključena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v delu pritličjih objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti.

Omenjena projekta bosta omogočila doseči zastavljene cilje, ki so si jih na skladu zadali do leta 2020. "Želimo zagotoviti 2000 novih najemnih stanovanj, do leta 2025 pa potrojiti njihovo trenutno število, da bi dosegli naslednjo prelomno stopničko - 10.000 javnih najemnih stanovanj. Gradnja sosesk, s katerima bomo pridobili več kot 500 novih stanovanj, bo dober začetek," je še povedal Remec.