Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo se izračuna na podlagi podatkov o preteklih plačah, nadomestilih oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo. Delodajalcem po novem za osebe, ki odhajajo na materinski, očetovski oz. starševski dopust, ne bo več treba izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na obrazcu priloga S-1. Te podatke bodo namreč centri za socialno delo pridobili po uradni dolžnosti.

Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega, očetovskega oz. starševskega dopusta pa mora v skladu z zakonoma o delovnih razmerjih in o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

Novost pomeni manj dela ne le za delodajalce, ampak tudi za vlagatelje, ker jim ne bo treba več pridobivati podatkov pri delodajalcu in jih posredovati na center.

Odpravljanje administrativnih ovir

Z omenjenimi posodobitvami je uresničen eden od ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje, h katerim se je zavezala vlada in so objavljeni na portalu Stop birokraciji. Po prepričanju ministrstva gre za odpravo ene od večjih administrativnih ovir na področju pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo. S tem bo po njihovih navedbah omogočena tudi oddaja elektronske vloge za matere in očete, ki uveljavljajo pravice ob rojstvu otroka.

Na ta način uresničujejo zaveze iz resolucije o družinski politiki 2018 do 2028 z naslovom Vsem družinam prijazna družba, ki med drugim predvideva posodobitve in poenostavitve postopkov za uveljavljanje pravic na področju starševskega varstva.