Označbo bodo dobile vse vrste sadja – pred sadjem sta v shemo »Izbrana kakovost« vstopila meso in mleko.

Nadstandardna kakovost

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo zaščitni znak »Izbrana kakovost – Slovenija« na sadju »potrošnikom zagotavljal nadstandardno kakovost proizvodov, dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo sadja ter obenem potrjeval, da je sadje v celoti pridelano in predelano v Sloveniji«.

Nadstandardni kriteriji

Da dobi zaščitni znak, mora sadje dosegati »nadstandarne kakovostne kriterije.« »Ob spravilu mora sadje dosegati optimalno stopnjo suhe snovi, lupinarji pa določeno vsebnost vlage. S tem se potrošniku zagotavlja, da je sadje ob pobiranju optimalno zrelo in je »polnega okusa«. Transport sadja od pridelovalca ali predelovalca do kupca na lokalnem trgu je dovoljen v obsegu največ 250 km zračne razdalje od geometričnega središča Slovenije (GEOSS). Uporaba digestata in komposta iz komunalnih čistilnih naprav, kapacitete 500 PE in več, za sadje z označbo »izbrana kakovost – Slovenija« ni dovoljena. Predpisan je omejen letni vnos dušika v tla na ha po posameznih vrstah sadja, širina herbicidnega pasu ne sme presegati povprečja 1/3 neto površine nasada ob pogoju, da je medvrstni prostor zatravljen. Raba fitofarmacevstkih sredstev je omejena le na tista, ki so registrirana v Sloveniji in se uporabljajo pri integrirani oziroma ekološki pridelavi sadja. Spravilo jabolk se izvede skladno s priporočili strokovne službe glede napovedi zrelosti, kar je ključno za okusnost in kakovost jabolk tudi pri prodaji. V specifikaciji so predpisani tudi pogoji predelave sadja, skladiščenja in priprave za trg pri predelovalcu, pogoji v hladilnici ali sortirnici ter posebni pogoji trženja za pridelovalce in predelovalce ter za nepredpakirano sadje in izdelke iz sadja,« so zapisali na ministrstvu.

Označbo smejo uporabljati samo certificirani pridelovalci in predelovalci sadja, katerih dejavnost je podvržena dodatnemu nadzoru neodvisne kontrolne organizacije.