V zadnjem letu se je po podatkih Zavoda za zaposlovanje Slovenije (ZZZS) število registrirano brezposelnih zmanjšalo za 12 odstotkov, na novo pa se je zaposlilo 5,5 odstotka več ljudi kot leto poprej. 

Najbolj se je brezposelnost zmanjšala med mladimi od 15. do 29. leta, med katerimi je brezposelnih kar za petino manj ljudi. Brezposelnost se je med letom zniževala in je bila že junija nižja od 100 tisoč ljudi, kar se je nazadnje zgodilo septembra 2010. Kaj pa se skriva za temi lepimi številkami?

Deset tisoč izbrisanih zaradi kršitev

ZZZS osebe, ki niso aktivne pri iskanju zaposlitve, izpiše iz registra brezposelnih. Takšnih je bilo samo lani več kot 10.500 oseb.

Iz evidence brezposelnih oseb se je odjavilo 103.431 ljudi, od tega 74.856 zaradi zaposlitve ali samozaposlitve. Ostali brezposelni so bili odjavljeni iz drugih razlogov: 9873 zaradi prehoda v status neaktivnosti (rednega šolanja, upokojitve ali porodniške) in kar 10.564 zaradi kršitev obveznosti (neaktivnost pri iskanju zaposlitve, odklonitev zaposlitve ali odklonitev vključitve v ukrep aktivne politike zaposlovanja). Kar pomeni, da je padec števila brezposelnih v veliki meri posledica tega izbrisa. Ti ljudje namreč večinoma niso dobili zaposlitve. Ker na ZZZS ne vodijo evidenc o njihovem številu, pravzaprav ne vemo točno, koliko ljudi bi moralo biti še upoštevanih kot brezposelni. Še dodatnih 7507 pa je bilo odjavljenih iz razlogov, kot so neizpolnjevanje pogojev za uvrstitev v evidenco brezposelnih oseb ali pa je oseba sama želela, da se jo odjavi zaradi na primer preselitve v tujino. Skrbi pa tudi podatek, da je med uradno brezposelnimi kar polovica takšnih, ki nimajo zaposlitve že več kot leto dni.

Ker se ne vodi evidenc o številu izbrisanih iz evidenc, pravzaprav ne vemo točno, koliko ljudi bi moralo biti še upoštevanih kot brezposelni.

Devetdeset tisoč na novo brezposelnih

Lani se je na ZZZS na novo prijavilo 89.970 brezposelnih oseb, kar je 7,4 odstotka manj kot leta 2015. Največ, skoraj 50 tisoč, jih je izgubilo zaposlitev za določen čas, poleg njih pa se je na zavod prijavilo še več kot 14 tisoč iskalcev prve zaposlitve in 13.990 delavcev, katerih podjetja so šla v stečaj.

Deset najbolj iskanih delovnih mest pri nas

Med 10 poklicev z največjim številom prostih delovnih mest decembra 2016 spadajo predvsem tisti, za katere ni potrebna višja izobrazba in so tudi med nižje plačanimi delovnimi mesti. Najbolj iskani so delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, sledijo jim vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, pa čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v hotelih, uradih in drugih ustanovah. Veliko je povpraševanja tudi po natakarjih, strokovnih sodelavcih za zdravstveno nego, prodajalcih, elektromehanikih, prodajalcih, elektroinštalaterjih.