Sojenje se bo nadaljevalo z zasliševanjem prič oziroma prijateljev in sorodnikov, ki naj bi jim Radan zdravila predpisal neupravičeno, pred sodnim senatom pa naj bi se po nekaterih govoricah znašel še osmi primer oziroma bolnik, ki naj bi mu Radan skrajšal življenje.

Direktor je dal lažno prijavo

Na spletnih straneh UKC Ljubljana se je pojavil razpis, po katerem iščejo novega strokovnega direktorja nevrološke klinike.

23. decembra 2014 je prof. dr. David B. Vodušek tedanjemu strokovnemu direktorju UKC Ljubljana prof. dr. Sergeju Hojkerju poslal pobudo za izredni strokovni nadzor na nevrološki kliniki »v zvezi s sumom na evtanazijo pacienta na ONIT KOVNINT«, kar je oznaka za intenzivni oddelek nevrološke klinike.

Dopis je Vodušek poslal tudi Meti Vesel Valentinčič, pomočnici generalnega direktorja UKC Ljubljana. Na koncu je napisal sledeče: »Kot veste, sem o zadevi že poročal danes tudi pooblaščenki za varnost UKCL, gospe Jelki Mlakar, in jo tudi že prijavil policiji«.

Kako je dr. Vodušek ocenil, da gre za »sum na evtanazijo«, pa nikoli ni razložil. Kot smo v našem časopisu že poročali, je bil bolnik nezavesten, torej niti ni mogel nikogar prositi, da bi mu pomagal umreti.

Zabeležka z lažnimi »dejstvi«

Še 8. primer, ki naj bi mu Radan skrajšal življenje, naj bi se po nekaterih govoricah znašel pred sodnim senatom.

Morda pa se je strokovni direktor nevrološke klinike zanašal predvsem na tisto svojo znamenito zabeležko pogovorov z dr. Viktorjem Švigljem in Radanom. V zabeležki, ki pa je nista podpisala sodelujoča v pogovorih (z njima se je Vodušek pogovarjal ločeno, torej brez prič), je zapisal, da je Radan »opisal enake okoliščine in enak potek dogodkov kot prim. Švigelj. Povedal je, da je bil v stiski, ker bi to nadaljnje paliativno zdravljenje vendarle pomenilo še nadaljnje trpljenje za bolnika, in se je zato odločil, da mu da učinkovino, po kateri je njegovo srce zastalo. Povedal je, da je to naredil v dobri veri, da je naredil najboljše za trpečega pacienta, za katerega po njegovi oceni tudi njegova žena ni želela, da bi še naprej trpel.«

Brez službe, na socialni podpori

Umor, 116. člen
Kdor koga umori s tem, da mu vzame življenje iz morilske sle, iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz kakšnih drugih nizkotnih nagibov, se kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let.

V pismu, v katerem Vodušek daje pobudo za izredni strokovni nadzor, je napisal tudi, da je Radan takšen potek dogodkov potrdil. Sicer je Vodušek pripisal, da je kasneje dobil še elektronsko pismo Radana, vendar pa ni navedel niti besede iz tega dopisa. V njem je namreč Radan zelo jasno pojasnil, da se z vsebino Voduškove zabeležke ne strinja, da je sam povedal drugače; da kalija bolniku ni dal. Voduškove zabeležke Radan nikoli ni podpisal, čeprav je Vodušek trdil, da se je z njo strinjal, kar po mnenju avtorice teh vrstic kaže na potvarjanje dejstev. Ne smemo pozabiti, da je Voduškovo početje Radana spravilo v zapor za 366 dni in je danes brez službe, na socialni podpori.

V vrtincu zlobnega konstrukta

Vse skupaj postaja najbolj podobno zlobnemu konstruktu, ki meče slabo luč na slovensko zdravstvo. Takšno je postalo, ko je tuji sodni izvedenec dr. Kroll potrdil, da je Radan ravnal v skladu s stroko. Pa se vendar nihče ne zgane. Vse kaže, da sta bila žrtvovana le Radan in nekdanja predstojnica Žvanova, medtem ko se vodstvo UKC Ljubljana, predvsem pa nevrološke klinike, kljub nekompetentnemu vodenju drži na položajih, kot da so za vedno prilepljeni nanje. Tudi kriva ovadba jih ne stane čisto nič, pa čeprav je očitna in dokazana. Kakšno vlogo je pri tej zgodbi odigrala zdravniška zbornica oziroma njena komisija za ekspertni strokovni nadzor, bomo še videli. Člani te komisije so namreč nadzor opravili kar stoje v nekaj urah, ko so na sodišču pregledovali dokumentacijo.

Iščejo novega direktorja

Na spletnih straneh UKC Ljubljana se je pojavil razpis, po katerem iščejo novega strokovnega direktorja nevrološke klinike. To lahko pomeni, da se dr. Vodušek vendarle poslavlja. Lahko pa tudi ne. Vendar če se poslavlja, ali se bo tako izognil svoji odgovornosti v primeru Radan?