Ljubljanski nadškof Anton Stres je v nagovoru med mašo dejal, da bolezen razodeva človeško šibkost in krhkost ter da zdravje ni v naši lasti. To nas zavezuje, da življenje spoštujemo, varujemo in branimo, je poudaril. Ravno bolezen po Stresovih besedah razodene, da zdravje ni v naši lasti, temveč nam je zdravje in z njim življenje podarjeno. "Vse, kar smo in imamo, je dar Stvarnika, ki nam je podaril življenje in zdravje," je poudaril. Po njegovih besedah nas ta dar zavezuje, da svoje in tuje življenje spoštujemo, varujemo in branimo.

"Za nas kristjane je zato popolnoma nesprejemljivo, da bi življenje uničevali bodisi pred rojstvom ali pa na koncu življenja, čeprav bi danes nekateri tudi za to radi dobili zakonsko dovoljenje," je dejal. Kot je poudaril, je tudi življenje, ki je zaznamovano z neozdravljivo boleznijo, velika vrednota in je lahko vir duhovnega bogastva.

Ob tem nadškof dodaja, da poleg telesne obstajata tudi duševna in duhovna bolezen, ki je grešnost. "Ta slednja je največja nesreča. A ravno ta ni neizbežna. Telesno zdravje ni odvisno samo od nas, duhovno pa je. Telesno zdravje lahko izgubimo proti svoji volji, ne moremo pa proti svoji volji izgubiti plemenitosti, poštenja, dobrote in svetosti," je poudaril. Prav slednje pa je po njegovih besedah v življenju najpomembnejše.

Letošnjega 45. romanja na Brezjah se je po podatkih organizatorja udeležilo okoli 4000 ljudi. Poleg invalidov, bolnikov in starejših, ki jim je romanje v prvi vrsti namenjeno, so bili na Brezjah tudi njihovi domači in številni prostovoljci, ki so pomagali pri poteku prireditve, med njimi tudi skavti in malteški vitezi.

Vsakoletno romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi Cerkve na Slovenskem za bolnike, invalide in ostarele. V Cerkvi po svetu pa svetovni dan bolnikov obeležujejo na god lurške Marije 11. februarja.