Kot je znano, je Mestna občina Maribor v času prejšnjega župana Franca Kanglerja s podjetjem Iskra Sistemi sklenila 30 milijonov evrov vredno koncesijsko pogodbo, po kateri naj bi podjetje v obdobju štirih let posodobilo dotrajan semaforski sistem v mestu, pri tem pa naj bi se del plačanih kazni z na novo postavljenih radarjev stekal na njegov račun.

Prve radarje so postavili sredi oktobra lani, a je bila že nekaj dni pozneje vrsta radarjev po mestu uničenih, vrstili pa so se množični protesti, ki so naposled vodili do odstopa župana Franca Kanglerja. Po izvolitvi novega župana Fištravca je Iskra Sistemi prekinila pogodbo z občino in začela groziti s večmilijonsko tožbo, Fištravec pa je dal sredi aprila radarje izklopiti.

Komisija za preprečevanje korupcije je v pogodbi zaznala znake korupcije in s pomočjo državnega pravobranilstva na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe. Z zadevo se ukvarja tudi računsko sodišče, katerega mnenje še ni javno. Župan Fištravec je na seji mestnega sveta na začetku tega tedna namignil, da mnenje računskega sodišča za občino ni ugodno.

"Predlog poročila je še tajen, a moram reči, da je poročilo popolnoma negativno za bivšo ekipo," je Fištravec povedal tudi v sredini izjavi za medije, v kateri je sicer povedal, da občina ni sprejela ponujene Iskrine zahteve za sedem milijonov evrov, ampak je predlagala, da ceno določi tretja oseba.