Pri plačilu po dejanski porabi naj bodo pozorni, saj je sporočanje stanje števca prek spleta brezplačno, medtem ko lahko prek telefona stane tudi več kot dva evra, dodaja. V ZPS želijo potrošnike spomniti, da dobavitelji električne energije ponujajo svojim odjemalcem različne načine sporočanja stanja števca. Prek spleta je sporočanje brezplačno, pri ostalih možnostih, kot so mobilne aplikacije, elektronska pošta, telefon, telefonski odzivnik ali faks, pa naj preverijo, ali je treba za izbrani način sporočanja kaj plačati.

Pri pavšalnem načinu plačevanja elektrike je znesek na položnici za elektriko določen na podlagi povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju. Odstopanja, ki lahko neprijetno presenetijo potrošnike, nastanejo v gospodinjstvih, kjer poraba elektrike med letom niha, so opozorili.