Predsednik nadzornega sveta Vladimir Malenković je po seji nadzornikov za STA povedal, da je pijačarski del skupine Laško v tem obdobju ustvaril 62 milijonov evrov čistih prihodkov, dobiček iz poslovanja (EBIT) pa je znašal 5,2 milijona evrov. Čisti prihodki tistega dela skupine Laško, ki se ukvarja s proizvodnjo pijač, so tako ostali na ravni lanskega prvega štirimesečja, medtem pa je EBIT upadel za 20 odstotkov.

Pivovarna Laško pa je v prvih štirih mesecih ustvarila nekaj manj kot 25 milijonov evrov čistih prihodkov, kar je za pet odstotkov več glede na lansko primerjalno obdobje, EBIT je znašal 2,2 milijona evrov, dobiček iz poslovanja pred davki, obrestmi in amortizacijo pa je porasel za tri odstotke na 3,7 milijona evrov.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o poslovanju v prvem četrtletju letos, v katerem je skupina ustvarila 50 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za dobrih šest milijonov evrov manj kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja, ki je v lanskem prvem četrtletju znašal 6,8 milijona evrov, pa je v prvih treh mesecih letos upadel na nekaj več kot 64.000 evrov.

V prvih treh mesecih je skupina Laško prodala 661.759 hektolitrov vseh pijač, kar je za 7,8 odstotka manj glede na lansko primerjalno obdobje in za 7,2 odstotka pod zastavljenim načrtom.

Slabo poslovanje v prvih treh mesecih Malenković pripisuje izrednim vremenskim razmeram, saj se je zima nadaljevala še cel marec. Poslovanje v aprilu pa je bistveno izboljšalo celotno sliko in celotno poslovanje dvignilo na raven predvidenega letnega načrta, je dejal.

Uprava družbe je nadzornike seznanila tudi s postopki odprodaje 53-odstotnega deleža Mercatorja, ki poteka prek konzorcija prodajalcev. Ob tem je Malenković pojasnil, da bo konzorcij nadaljeval s prodajo Mercatorja, vendar bo skušal doseči višjo prodajno ceno. Kot je znano, sta zavezujoči ponudbi za nakup deleža Mercatorja oddala le hrvaški Agrokor in sklad Mid Europa Partners.

Glede vnovične prodaje Večera je Malenković pojasnil, da potekajo pogovori z investitorji iz preteklosti, potekajo tudi aktivnosti glede prodaje Dela.

Nadzorniki so na seji potrdili sklic redne skupščine delničarjev, ki bo 20. junija. Na skupščini bodo lastniki med drugim odločali tudi o dokapitalizaciji v višini osnovnega kapitala, kar pomeni 36,5 milijona evrov. Dokapitalizacija, če bo potrjena, bo potekala v dveh fazah. V prvi bi sodelovali obstoječi delničarji, v drugi pa ostali zainteresirani vlagatelji.

Skupščina bo odločala tudi o imenovanju novih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu. Za štiri prosta mesta je nadzorni svet Pivovarne Laško evidentiral sedem kandidatov.