Slovenski jezik

V Srbiji veliko zanimanja za učenje slovenščine

Edita Žugelj
17. 6. 2019, 21.10
Deli članek:

Rojena Ljubljančanka, ki že vse življenje živi v Beogradu, ima zasluge za uvedbo dopolnilnega pouka slovenščine za otroke slovenskih korenin in študij slovenščine na tamkajšnji univerzi.

Osebni arhiv
Prof. dr. Maja Djukanović je na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu uvedla slovenščino kot vzporedno študijsko smer.

Prof. dr. Maja Djukanović je med drugim tudi avtorica ali soavtorica Slovenske slovnice, Srbsko-slovenskega in slovensko-srbskega slovarja ter številnih znanstvenih člankov in učbenikov.

Od ustanovitve je zelo dejavna v Društvu Slovencev Sava Beograd, ki bo te dni praznovalo 18. obletnico delovanja.

Osebni arhiv
IV. Številka časopisa Slovenika.

TEMELJ DRUŠTVA SO MLADI

V društvu je že leto po začetku delovanja s podporo slovenskega veleposlaništva in šolskega ministrstva uvedla dopolnilni pouk slovenščine za otroke slovenskega rodu in bila njihova prva učiteljica. Še vedno sodeluje pri urejanju društvenega biltena in organizaciji kulturnih prireditev. Kot pravi, se ji zdi bolj pomembno, da prireditve oblikujejo mladi, ki hodijo k dopolnilnemu pouku slovenščine, kot pa gostujoči umetniki iz Slovenije.

Maja Djukanović je članica Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji ter Sveta Vlade RS za Slovence po svetu.

Maja Djukanović je kot predsednica Odbora za izobraževanje pripomogla tudi k uvedbi slovenščine kot jezika narodne manjšine v srbske osnovne šole.    

UVELJAVLJENI UČITELJI IN PREVAJALCI

Prof. dr. Djukanovićeva poučuje slovenščino na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, kjer je na Oddelku za splošno jezikoslovje slovenski jezik uvedla kot vzporedno študijsko smer. Slovenščino, ki je bila najprej le enoletni izbirni predmet, je možno danes študirati kot drugi tuji jezik, po njenih besedah pa obstaja veliko zanimanje tudi za štiriletni vzporedni študij slovenščine s splošnim jezikoslovjem. Tako njo in kolegici lektorici na Filološki fakulteti ta mesec za ocenjevanje čaka kar okrog 700 testov študentov slovenščine. Profesorica je zelo ponosna tudi na svoje nekdanje študente, ki so danes uveljavljeni prevajalke, prevajalci, učiteljice in učitelji. Veliko jih je doktoriralo na univerzah v tujini in se danes vračajo kot gostujoči profesorji slovenščine. »V vsaki generaciji nekaj študentov postane pravih slovenistov,« pravi, »kar se mi zdi še posebej zanimivo, pa je, da jih je le nekaj slovenskega rodu,« zanimanje srbskih študentov za slovenski jezik in kulturo s podatki podkrepi njihova profesorica.

Djukanovićeva pri svojem delu intenzivno sodeluje s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter z drugimi slovenskimi inštitucijami.