Kandidati, ki bodo uvrščeni v izbirni postopek, bodo morali opraviti preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, razgovor z izbirno komisijo in zdravniški pregled.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo vlogo za zaposlitev in ostale izpolnjene obrazce najkasneje do 3. marca 2017. Več na tej povezavi.

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi v Generalni policijski upravi, Policijski akademiji, Višji policijski šoli, za določen čas, za čas trajanja izobraževalnega procesa od 1. oktobra 2017. Po uspešno zaključenem izobraževanju bo s kandidati predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, sporoča Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije. 

Če kandidati do konca razpisnega roka še ne bodo imeli zahtevane stopnje izobrazbe (V. stopnja) ali vozniškega izpita B kategorije, lahko dokazilo pošljejo do 14. julija letos.