Maja se je stopnja registrirane brezposelnosti znižala v vseh statističnih regijah, najbolj v obalno-kraški, in sicer za 0,7 odstotne točke (na 10 odstotkov). Sicer je bila v tem mesecu najnižja v gorenjski statistični regiji, kjer je bila 7,5-odstotna. V polovici statističnih regij je bila višja od slovenskega povprečja, so pa vse te spadale v vzhodno kohezijsko regijo.

Število delovno aktivnih oseb je bilo v maju višje kot v prejšnjem mesecu. Najbolj se je zvišalo v gostinstvu, in sicer za 1,8 odstotka. Zaposlenih med delovno aktivnimi je bilo 730.600, od tega 53,4 odstotka moških.

Število samozaposlenih oseb se je glede na april povečalo za 0,1 odstotka (na nekaj več kot 87.000). Glede na april se je v maju samozaposlilo več žensk kot moških.

V maju se je število delovno aktivnih oseb glede na prejšnji mesec dvignilo za 0,5 odstotka na nekaj več kot 817.600. Število delovno aktivnih moških se je zvišalo izraziteje (za 0,5 odstotka; na približno 447.200) kot število delovno aktivnih žensk (za 0,4 odstotka; na približno 370.500).

Število delovno aktivnih oseb se je glede na prejšnji mesec najbolj povečalo v gostinstvu, in sicer za 1,8 odstotka na nekaj več kot 34.100. V okviru te dejavnosti pa v dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, in sicer za 3,3 odstotka na približno 8700.

Glede na lanski maj se je število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo najbolj povečalo v dejavnosti avtokampov, taborov (za 39,2 odstotka), najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti turističnih kmetij brez sob (za 25,8 odstotka).