Več kot petina podjetij (21,7 odstotka) meni, da se bo gospodarska aktivnost krepila. Zato za prvih šest mesecev prihodnjega leta napovedujejo omenjeno 0,6-odstotno rast zaposlenosti, kar pomeni, da bodo podjetja po napovedih potrebovala nekaj več kot 18.300 sodelavcev, ki jih bodo ali zaposlila ali pa najela preko agencij.

Najbolj optimistični so delodajalci iz drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi agencije za zaposlovanje, sledijo dejavnosti prometa in skladiščenja, informacijske in komunikacijske dejavnosti ter predelovalne dejavnosti.

Med poklici, ki so jih delodajalci napovedali, je precej poklicev, ki so na slovenskem trgu že dalj časa deficitarni. To pomeni, da so možnosti za zaposlitev s temi poklici večje tako na področju gradbeništva, prevozništva, gostinstva in informatike.

"Pomanjkanje ustreznih kadrov je najpogosteje pripeljalo do nadurnega dela, pri tem zlasti izstopajo veliki delodajalci, največ jih je v javni upravi in obrambi, zdravstvu in socialnem varstvu, informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, gostinstvu ter predelovalnih dejavnostih," so še zapisali na zavodu.

Na zavodu so v oktobru in novembru izvedli raziskavo Napovednik zaposlovanja na reprezentativnem vzorcu delodajalcev, ki zaposlujejo 10 ali več sodelavcev.