Raziskava približno 1.600 let starih »podaljšanih« lobanj, ki so pripadale hunskim nevestam in ki so bile odkrite na šestih bavarskih pokopališčih, je pokazala, da obstaja velika verjetnost, da so prve vrste tvorile ravno one. Ne, dolga romanja začasa evropskega srednjega veka niso bila zgolj moška domena.

Drugačne

Mednarodna zasedba raziskovalcev domneva, da so Huni svoje »eksotične« ženske pošiljali po Evropi, da bi lahko na podlagi sklenjenih zakonskih zvez nato sklepali zavezništva. Stavili so na njihov drugačen videz: rjave oči, vranje lase in podaljšane lobanje.

Slednje so bile posledica povezovanja glav deklic. Strokovnjaki ugibajo, da je bilo početje omejeno na višje sloje, posledica pa lepotni ideal.

Strokovnjaki so prepričani, da so se neveste vključile v bavarsko družbo, ne vedo pa, na kakšen način so potovale.