Po navedbah steklarne se jih bo od omenjenih 60 delavcev do konca septembra letos upokojilo 10. Družba pa išče tudi možnosti za doplačilo let za posameznike, ki jim manjka le nekaj let do upokojitve. Pri odpuščanju bodo upoštevali okoliščine, denimo, če sta v steklarni zaposlena mož in žena, če gre za starše samohranilce ipd.

Vsi, ki bodo steklarno zapustili iz poslovnih razlogov, bodo prejeli odpravnine, so zatrdili v podjetju, ki zaposluje okrog 700 delavcev.

Steklarna Hrastnik se zaradi zaostritve razmer na svetovnih trgih, ki jo je povzročilo širjenje novega koronavirusa, sooča z drastičnim upadom naročil. Najbolj prizadeta sta namizni program in program parfumske embalaže, kjer kupci odpovedujejo že oddana naročila, novih naročil pa skoraj ni.

Septembra bo tako steklarna v celoti ukinila proizvodnjo namiznega programa. Eno peč so ustavili že ta mesec. Prav tako bodo septembra predvidoma za dva meseca ustavili proizvodnjo parfumske embalaže.

Število naročil se zmanjšuje tudi na embalažnem programu, v segmentu žganih pijač. Kupci ne odpovedujejo naročil le v luksuznem segmentu. Februarja je imela steklarna naročil za 7,9 milijona evrov, marca je bilo število novih naročil glede na februar nižje za 17 odstotkov, aprila pa glede na februar za 64 odstotkov.

Kot navajajo v steklarni, so že marca zaznali tudi manjši padec celotne prodaje, aprila pa je bila prodaja nižja za 17 odstotkov. Celotni prihodki so bili tako že aprila bistveno nižji od lanskih v tem času in od načrtovanih. Napovedi so slabe tudi za maj in junij.

"Trenutno pričakujemo 25-odstotni padec prodaje glede na letošnji načrt. Glede na ta trend lahko do konca leta pričakujemo tudi do 10 milijonov evrov manj prihodkov od načrtovanih. Dobiček pa bo nižji za približno 15 odstotkov od načrtovanega in 30 odstotkov nižji od lanskega," so dejali v steklarni.

Gospodarske napovedi za preostanek leta niso obetavne. To se odraža tudi v razmerah na svetovnem steklarskem trgu, ki so v tem trenutku zelo nepredvidljive. Ker nihče ne ve, kako močno bo prizadeto svetovno gospodarstvo, v steklarni tudi težko ocenijo, kaj se bo v panogi dogajalo do konca leta.

Od načrtovanih naložb bo steklarna letos izvedla samo ključno, to je investicijo v novo G peč v enoti Vitrum, pa še to v zoženem obsegu. Vrednost naložbe znaša 23 milijonov evrov. Petino te nujne investicije bodo financirali iz lastnih sredstev, preostanek pa iz kreditnih virov.

Investicija v novo peč je nujna za obstoj steklarne, saj se bo B peči v enoti Special v naslednjih dveh letih iztekla življenjska doba. Če bi se na tej peči zgodilo kaj nepredvidljivega, bi steklarna ostala brez obeh peči, kar bi posledično pomenilo izgubo vseh delovnih mest in hud socialni problem za Zasavje. Steklarna je namreč med tamkajšnjimi največjimi zaposlovalci.

"Še bolj intenzivno bomo skrbeli za likvidnost poslovanja. Izkoristili bomo subvencije države po interventnem zakonu, vezane na stroške dela, moratorij odplačil dolgoročnih kreditov in odlog plačila davka od dobička. Lastnik podjetja se je v celoti odpovedal lanskemu dobičku. Intenzivno krčimo stroške. Prevetrili smo vse načrtovane postavke materialov in storitev, kot tudi pogodbe z zunanjimi izvajalci in pri tem privarčevali dva milijona evrov na letni ravni," so še pojasnili v steklarni.