Odziv na prispevek

POPRAVEK »Je bil poslanec Mojškerc le denarna "mula" Slovenske demokratske stranke?«

Reporter
1. 3. 2024, 21.15
Deli članek:

Boštjan Aver sej je odzval na članek "Je bil poslanec Mojškerc le denarna "mula" Slovenske demokratske stranke?«, objavljen v časopisu dne 16.02.2024. Njegov odziv objavljamo v celoti.

Barbara Reya
Dr. Boštjan Aver

Spoštovani!

V skladu s 26. in 27. členom Zakona o medijih - Pravica do popravka objavljenega obvestila - prosim za pripravo in objavo enakovrednega prispevka s prikazom nasprotujočih dejstev. V časopisu Svet24 je bil dne 16. 02. 2024 objavljen prispevek z naslovom »Je bil poslanec Mojškerc le denarna "mula" Slovenske demokratske stranke?«. Na podlagi objavljenih navedb v članku se skuša ustvariti vtis, da sta dr. Boštjan Aver in Zoran Mojškerc sodelovala navidezno, kar nikakor ne drži.  Prosim, da popravek objavite tako v tiskani izdaji kot tudi na spletnem portalu.

Ljubljana, 27.02.2024 dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.

Popravek:

V predmetnem članku se napačno ustvarja sum, da sta dr. Boštjan Aver in Zoran Mojškerc sodelovala fiktivno, ker naj bi Mojškerc nadziral Averja kot direktorja Komunalnega podjetja Logatec. Zoran Mojškerc je bil le eden od 6-ih članov nadzornega sveta, ki mu je trajal drugi mandat od 14. 2. 2019 do 26. 7. 2022. Dr. Boštjan Aver je postal direktor komunale ponovno z mandatom od 15. 2. 2018 do 31. 7. 2021, kar pomeni, da ga je za direktorja soglasno potrdil 6-članski NS, v katerem ni bilo Zorana Mojškerca. Zakaj bi bil potem dr. Boštjan Aver dolžan Zoranu Mojškerc, saj so bili vsi sklepi NS v času vodenja komunale s strani dr. Aver soglasno sprejeti (brez glasu proti)?

Nadalje, iz erar.si izpisa je razvidno, da je popoldanski s.p. od dr. Boštjana Aver ustvaril, predvsem v obdobju 2016–2020, večino od 756.590 evrov prilivov, tj. brez upoštevanja prilivov privatnih družb (npr. g. Milana Mandarića, APL – Agencija za pospeševanje likvidnosti, Prometni center Blisk in številni drugi, za katere je delal tudi Zoran Mojškerc).

Ker je bil v tem obdobju dr. Boštjan Aver tudi direktor komunale, ni mogel sam delati na tako obsežnih projektih. Med drugimi podizvajalci je sodeloval tudi z GEOPOLAR, d.o.o., zaradi pravnega znanja Zorana Mojškerc. Kot primeroma navajam račun iz leta 2019 od Boštjan Aver s.p., izdan  SODO d.o.o., Maribor, kjer je razviden podizvajalec GEOPOLAR d.o.o., (priliv od SODO je znašal 49.983 EUR). Ravno tako je z računa GEOPOLAR d.o.o. v višini 9.980 EUR z dne 28. 9. 2020 razvidno, da je delal na projektu za Agencijo za pospeševanje likvidnosti in druga podjetja.

Nadalje je iz primera računa od GEOPOLAR d.o.o. iz leta 2015 in leta 2016 razvidno, da je Boštjan Aver sodeloval z GEOPOLAR d.o.o. tudi v letih, ko ni bil Zoran Mojškerc član NS komunale.

Iz navedenega sledi, da sta dr. Boštjan Aver in Zoran Mojškerc, kot direktor GEOPOLAR d.o.o. sodelovala zaradi skupnih poslovnih projektov, torej neodvisno od članstva v NS Komunalnega podjetja Logatec.