Neveste dve leti mlajše

Največ ženinov in nevest je bilo lani v gorenjski in osrednjeslovenski statistični regiji, v katerih so se na tisoč prebivalcev poročili trije pari. Ženini so bili v povprečju stari 32 let in pol, neveste pa 30 let in 7 mesecev. Največ mladoporočencev je bilo iz starostne kategorije od 30 do 34 let.

Statistični urad Republike Slovenije (Surs) beleži podatke o porokah in ločitvah med Slovenci. Za letos ima na voljo podatke le za prvo četrtletje. »V prvih štirih mesecih tega leta je zakonsko zvezo sklenilo za 25 odstotkov več parov kot v istem obdobju prejšnjega leta, razvezalo pa se jih je za 18 odstotkov manj,« sporočajo s Sursa. Tudi poročna fotografa Nika Kink in Grega Vavtar, ki se ukvarjata s fotografiranjem parov na njihov najsrečnejši dan, tako v Sloveniji kot tujini, menita, da je letos spet več porok, saj sta jih fotografirala že skoraj toliko kot v letih pred korono.

Epidemija mnogim prekrižala načrte

Leta 2020 je epidemija odnesla marsikatero poroko in bodočim mladoporočencem prekrižala načrte. »Januarja in februarja je bilo število porok višje od povprečja, a so ukrepi za zajezitev širjenja covida povzročili, da je bilo do konca leta število porok najmanjše, odkar v Sloveniji to število spremljamo, to je od leta 1954,« pravijo na Sursu. Aprila se je poročilo le sedemnajst parov. »Nekatere poroke so se prestavile, realizirali so le nekaj več kot polovico porok, za katere smo bili dogovorjeni, pa še te so pogosto potekale le v ožjem družinskem krogu,« o koronskem letu pravita Nika in Grega.

Največ porok avgusta

Avgusta je po navadi največ porok. V letu 2020 jih je bilo nekaj več kot tisoč. Z oktobrom, ko je bila spet razglašena epidemija, se je število znova zmanjšalo. »Zaradi epidemije se je sklepanje zakonskih zvez leta 2020 izvajalo skladno z navodili in s priporočili ministrstva za notranje zadeve in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V zaprtem prostoru je bilo lahko prisotnih največ deset oseb. Na prostem je bilo število gostov večje, vendar skladno s takrat veljavnimi ukrepi,« pravijo na Upravni enoti Trebnje in dodajajo, da je bilo veliko porok odpovedanih, prestavljenih ali pa so zakonsko zvezo sklenili na sedežu upravne enote brez prisotnosti prič.

nikaingrega
osebni arhiv
»Zadnji dve leti sva fotografirala manj porok, letos pa se približujeva številom porok iz let 2018 in 2019,« pravita poročna fotografa Nika Kink in Grega Vavtar.

Lani malo spomladanskih porok

Lani je v zakon skočilo za 13 odstotkov več parov kot leto prej. »Poroke so bile prepovedane do maja oziroma skoraj do junija, zato je bilo v poletnih mesecih dogajanje veliko bolj zgoščeno. Julija so se že začele prve omejitve druženja in delali smo lahko samo še septembra, in še to v okrnjeni obliki. Leta 2021 sva delala le na dveh porokah več kot leto prej,« razlagata Posavca Nika in Grega, ki sta poročna in družinska fotografa že osem let. Po številu porok lansko leto avgustu sledijo julij, junij in september. Najmanj se jih je zgodilo januarja.

Leta 2020 je bilo manj ločitev

Leta 2020 je bilo ločitev za 28 odstotkov manj kot leto prej, 33 zakonov se je končalo že po prvem letu. Nekaj več kot polovica ločencev ni imela mladoletnih otrok, v preostalih zakonih pa jih je bilo ob razvezi skupno 1389. Štiriinštirideset odstotkov otrok je bilo ob ločitvi dodeljenih materam. Največ zakoncev se je v jugovzhodni regiji razvezalo po več kot 25 letih zakona. Med Posavci je bilo največ takšnih, ki so se ločili po 5 do 9 letih ali po 11 do 14 letih. Lani je bilo sicer ločitev za 31 odstotkov več kot leto prej. Na dan je bilo povprečno 12 novih ločencev, torej šest razvez. Povprečna starost na novo ločenih moških je bila 47 let, starost žensk pa 44 let. Zakoni so se v povprečju končali po 14 letih. V Sloveniji se sicer v povprečju razveže nekaj več kot en par na tisoč prebivalcev.