Vlada bo morala glede na poziv sveta pri odločanju upoštevati tudi, da so po vseh dozdajšnjih uskladitvah še vedno za en odstotek prikrajšani tisti, ki so se upokojili do leta 2011.

S sklepom, ki ga je oblikoval Svet Pokojninskega in invalidskega zavoda, se strinja tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je na današnji seji sveta zagotovila njegova članica Katja Rihar Bajuk, ki je v njem predstavnica vlade.

Vsak odstotek stane 64 milijonov evrov

Generalni direktor zavoda Marijana Papeža je ob tem opozoril, da je treba imeti pri usklajevanju pokojnin v mislih, da vsak odstotek uskladitve na letni ravni pomeni 64 milijonov evrov dodatnih sredstev.

Za izredno uskladitev se je zaradi "nevzdržnega" vala podražitev zavzela Zveza društev upokojencev Slovenije. Kot so poudarili, so se podražile celo osnovne življenjske potrebščine.

Na podlagi razpoložljivih podatkov glede rasti cen in plač ter glede stopnje inflacije v letošnjem letu je po njihovih besedah očitno, da so v skladu s pokojninskim zakonom podani pogoji za izredno uskladitev. Ta bi po njihovi grobi oceni morala znašati najmanj tri odstotke.

Izredno usklajene pokojnine so bile nazadnje izplačane s pokojninami za januar. Pokojnine, uveljavljene do konca leta 2010, so se dodatno uskladile za 3,5 odstotka, v letu 2011 uveljavljene pokojnine za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek. Zvišanje je bilo izvedeno v skladu z novelo pokojninskega zakona, ki jo je državni zbor sprejel sredi januarja. Z njo je želel odpraviti zaostanek pri usklajevanju pokojnin in drugih prejemkov, uveljavljenih do konca leta 2010, in tistih, uveljavljenih v letu 2011.

Redna uskladitev, ki je sledila februarja, pa je znašala 4,4 odstotka, pri čemer je bil nakazan tudi poračun od 1. januarja. Tako se je denimo pokojnina v višini 600 evrov od 1. januarja zvišala za malenkost več kot 26 evrov, na nekaj nad 626 evrov.

Upokojencev s pokojnino iz obveznega pokojninskega zavarovanja, med katere sodijo starostna, invalidska, vdovska in družinska, je po podatkih zavoda približno 628.000.

Razmerje med povprečno pokojnino in plačo se znižuje

Člani sveta so se danes seznanili tudi z raziskavo Inštituta za ekonomska raziskovanja o socialno-ekonomskem položaju starostnih in invalidskih upokojencev ter delovnih invalidov, po kateri se je razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno neto plačo vse od leta 2000 naprej zniževalo, tako da je povprečna starostna pokojnina leta 2021 znašala le še malenkost manj kot 57 odstotkov povprečne neto plače. Odločili so se, da raziskavo pošljejo v vednost vladi, državnemu zboru in državnemu svetu.