Čeprav v Ukrajini že več kot pol leta divja vojna, ukrajinski poslovneži, zlasti tisti, ki poslujejo v tujini, ne mirujejo. Poslovni rezultati podjetja Smirna, ki ima sedež v Rogaški Slatini, še zdaleč niso takšni, da bi si lahko privoščilo nakup hotela Slovenija. Javno dostopni podatki razkrivajo, da ima že od leta 2017 izgubo, ki je lani znašala malo manj kot 100 tisoč evrov, od leta 2018 ima negativni kapital, njegove dolgoročne finančne obveznosti so konec minulega leta znašale 2,5 milijona evrov. Lani so trije zaposleni ustvarili 113 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je največ v zadnjih petih letih. Pri nakupu slatinskega hotela bodo zato Smirni zagotovo pomagali njeni ukrajinski partnerji. Podjetje je namreč od marca letos v večinski lasti družbe Rotativa Holdings, ki ima sedež na Cipru, njeni lastniki pa so Ukrajinci. Rotativa Holdings ima v Smirni 91,7-odstotni delež, preostanek podjetja je v lasti Karla Ferjaniča iz Rogaške Slatine.

Najemnik posloval z izgubo

Hotel Slovenija je edino premoženje družbe RG Hotel, ki je bila v lasti ruskih poslovnežev Aleksandra Popova in Sergeja Bratusa. Konec leta 2020 je družba bankrotirala, delo je takrat izgubilo dvajset ljudi. Družba, ki je v letih 2018 in 2019 ustvarila po milijon evrov prihodkov, je dlje poslovala z izgubo in imela za več milijonov evrov dolgoročnih finančnih obveznosti. Plačilno nesposobna je bila že od leta 2016 in v času pred stečajem ni več poravnavala obveznosti do zaposlenih ter dobaviteljev. Upniki so v stečaju prijavili za 4,6 milijona evrov terjatev, upravitelj jih je priznal za 4,4 milijona evrov.

Valter Stepan
STA
Stečajni upravitelj Valter Stepan.

Kmalu po stečaju je upravitelj Valter Stepan hotel oddal v najem koprskemu podjetju Uniglobal, ki je vanj, da ga je lahko ponovno odprlo, moralo vložiti približno sto tisoč evrov. S tem je pridobilo tudi predkupno pravico, ki pa je ni uveljavilo. Koprčani, ki so poleg dva tisoč evrov mesečne najemnine morali poravnavati tudi vse obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, so se namreč junija letos iz hotela umaknili. Načrti, ki so jih imeli v Rogaški Slatini, so se jim izjalovili. Pričakovali so ruske goste in zanje že opravili rezervacije za več kot polovico hotelskih zmogljivosti, a so Rusi po izbruhu rusko-ukrajinske vojne svoj prihod preklicali. Ob tem so se občutno povečale tudi cene energentov. »V takšnih razmerah najemnik, ki je v hotelu zaposlil trideset ljudi, ni mogel delati in je ustvarjal le izgubo,« je pojasnil stečajni upravitelj Valter Stepan, ki verjame, da se bodo s prihodom novih lastnikov za hotel začeli boljši časi. »Ukrajinski partnerji podjetja Smirna delajo na področju turizma in imajo s hotelirstvom veliko izkušenj. V Evropi imajo že več hotelov. Na osnovi pogovorov z njimi pričakujem, da se bodo tudi upravljanja hotela v Rogaški Slatini lotili z vso resnostjo,« pravi Stepan.

ivo boscarol bobo
Bobo
Pred dražbo se je za hotel zanimalo veliko kupcev, med njimi naj bi bil tudi Ivo Boscarol.

Konec stečaja šele prihodnje leto

Stečajni upravitelj, ki mu je hotel Slovenija uspelo prodati šele v tretjem poskusu in je ceno za nepremičnino z vso opremo moral znižati za milijon evrov, kupoprodajne pogodbe s podjetjem Smirna še ni podpisal. Če ne bo zapletov, pričakuje, da bo vsa kupnina za hotel prispela na račun podjetja RG Hotel najkasneje v treh mesecih. Prihodnji lastniki so za zdaj plačali le varščino za udeležbo na dražbi v višini 100 tisoč evrov. »Upam, da bom novim lastnikom hotel lahko predal še pred zimo, saj so se zaradi podražitve energentov njegovi stroški zelo povečali in bi močno obremenili stečajni račun. Od mojega prevzema stečajnega postopka do danes so se namreč zvišali za kar petkrat,« pravi Valter Stepan, ki sicer konec stečaja v podjetju RG Hotel pričakuje šele naslednje leto. Ko bo novi lastnik poravnal kupnino za hotel, bo moral najprej pripraviti načrt poplačila terjatev. Približno 140 tisoč evrov znašajo terjatve, ki so jih zaradi neizplačanih plač in odpravnin prijavili zaposleni. Največja ločitvena upnica, ki ji je podjetje ostalo dolžno malo manj kot 900 tisoč evrov, je bila Sberbanka, ki je lani svoje terjatve prodala luksemburškemu skladu. Največ terjatev, skupaj približno 3,5 milijona evrov, sta prijavila nekdanja ruska lastnika. Upravitelj je njune terjatve opredelil kot podrejene, kar pomeni, da bosta nekaj denarja dobila le, če ga bo še kaj ostalo po poplačilu drugih terjatev.