Pred kratkim so policisti iz PU Ljubljana v istem večeru obravnavali padec kolesarja, ki je napihal 1,09 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, in voznika, ki je padel z e-skirojem, a je odklonil preizkus alkoholiziranosti, proti obema je bil sprožen prekrškovni postopek. Ker se v teh poletnih mesecih pogosto vozimo prav s tema dvema prevoznima sredstvoma, se poraja vprašanje, kakšni postopki nas čakajo, če bi nas ustavili policisti in bi preveč napihali. Pri vinjenih voznikih avtomobilov vsi dobro vemo: odredijo jim denarno kazen in kazenske točke, lahko jim odvzamejo vozilo in opotekajočega voznika do treznosti spravijo na hladno. Pri kolesarjih in predvsem zdaj e-skirojih, ki postajajo čedalje bolj priljubljeni, pa naše vedenje o tem ni 'kot iz topa izstreljeno'. Zato smo za pojasnila zaprosili Policijsko upravo Ljubljana.

bicycle-gb8cf9f593_1920
Pixabay
Če preveč pijete, ne smete sesti niti na kolo.

Kaj kažejo številke?

Na policiji žal ne vodijo statistike, koliko takšnih kolesarjev ali voznikov e-skirojev, ki vozijo v rožicah, najdejo in kaznujejo na naših cestah, postregli so nam lahko le s statistični podatki alkoholiziranih kolesarjev, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah. »Glede na te je število alkoholiziranih kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah, v Sloveniji v upadu,« pravijo. Letos so do 4. avgusta našteli 77 alkoholiziranih kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah, medtem ko so v istem obdobju lani teh imeli 90, kar predstavlja 14,4 odstotni upad. Kako je s tem pri e-skirojih, nam zaenkrat niso znali povedati, a glede na priljubljenost tega prevoznega sredstva, bi si upali trditi, da bo kmalu potrebna tudi ta statistika.

Kazni za alkoholizirano vožnjo

Kolesarji in vozniki e-skirojev – ta spadajo med lahka motorna vozila, imajo lahko v organizmu največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi oziroma do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, »pod pogojem, da ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu«. Predpisane denarne kazni oziroma globe so enake kot za voznike motornih vozil, in sicer:

  • 300 evrov do vključno 0,5 promilov (kar je enako 0,5 miligrama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka) in če ob tem kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu,
  • 600 evrov za več kot 0,5 promila do vključno 0,8 promila (več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka),
  • 900 evrov za več kot 0,80 do vključno 1,10 promila (več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka) ter
  • 1.200 evrov za napihanega več kot 1,10 promila (več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).

alkohol, alkotest, motorist
Policijska uprava Kranj
Za vinjene voznike e-skirojev veljajo enake kazni kot za voznike motornih vozil.

Ne bo točk ali zasega vozila

Če policist ugotovi, da vozite kolo ali e-skiro pod vplivom alkohola, vam prepove nadaljnjo vožnjo in izvede postopek o prekršku ter vam izda plačilni nalog (enako tudi v primeru, če odklonite alkotest ali strokovni pregled). Vašega prevoznega sredstva vam ne more zaseči, tako kot je to praksa pri vinjenih avtomobilistih, razen v posebnih pogojih, so nam pojasnili na policiji. »Policisti lahko ob izpolnjenih pogojih v cestnem prometu zasežejo samo motorna vozila, kar pomeni, da ni mogoče zaseči koles in e-skirojev – izjemoma le po določbah Zakona o prekrških in bi bil zaseg potreben zaradi voznikovih osebnih lastnosti (način vožnje, opustitev, ogrožanje …) ter bi to terjala splošna varnost, varovanja ljudi in zdravja.« Prav tako ne boste dobili kazenskih točk. »Te je skladno s pozitivno zakonodajo mogoče izreči le voznikom, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil in vozijo vozilo, za katerega je potrebno vozniško dovoljenje.«

Pridržanje le pod posebnimi pogoji

Tudi pridržanje vinjenega voznika lahko po Zakonu o pravilih cestnega prometa policisti odredijo samo zoper voznika motornega vozila, ne pa tudi za kolesarje ali voznike lahkih motornih vozil, kamor spada e-skiro. Razen v določenih primerih. »Ob izpolnjenih pogojih bi bilo v primeru nadaljevanja prekrška sicer možno osebo pridržati po določbah 2. odstavka 109. člena Zakona o prekrških. Po teh določilih se pridrži storilec, ki ga pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi zalotijo pri prekršku, če je nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Pridržati se sme, dokler se ne iztrezni oziroma ni sposoben obvladovati svojega ravnanja, vendar največ dvanajst ur.«