Ministrstvo za kulturo je pripravilo odgovor vlade na poizvedbo zagovornika načela enakosti glede zaznane neenake obravnave pripadnikov Cerkva in drugih verskih skupnosti v obdobju od 1. januarja 2018 do vključno 30. aprila letos.

Zagovornika je med drugim zanimalo, kako je vlada v omenjenem obdobju izpolnjevala obvezo, da imajo Cerkve in druge verske skupnosti enake pravice in obveznosti in kako je vzpostavljala odprt in trajen dialog ter razvijala oblike trajnega sodelovanja s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi. Na vlado se je obrnil tudi z vprašanjem, kako je po prenehanju delovanja sveta vlade za dialog o verski svobodi uresničevala široko dialoško obravnavo zadev s področja verske svobode ter katere registrirane Cerkve in druge verske skupnosti je gmotno podprla skladno z določili zakona o verski svobodi.

V gradivu, pripravljenem za obravnavo na vladi, ministrstvo navaja, da je vlada v navedenem obdobju vzpostavljala odprt in trajen dialog in razvijala oblike trajnega sodelovanja s cerkvami in drugimi verskimi skupnosti. V ta namen je tudi ustanavljala svete vlade. V obdobju od 1. januarja 2018 do 18. junija 2020 je deloval svet vlade za dialog o verski svobodi, od 19. maja 2021 do 20. maja 2022 pa svet vlade za odprta vprašanja s Katoliško cerkvijo in svet vlade za odprta vprašanja z Evangeličansko Cerkvijo AV v Republiki Sloveniji, z avtohtonima verskima skupnostma v Republiki Sloveniji, med drugim navaja ministrstvo.

Upravičeni do plačila socialnih prispevkov in še izredna pomoč

Glede gmotne podpore ministrstvo med drugim navaja, da so v skladu z zakonom o verski svobodi do finančne pomoči za plačilo socialnih prispevkov upravičeni uslužbenci sedmih verskih skupnosti v Sloveniji. Med drugim je vlada v letih 2020 in 2021 v času epidemije covida-19 verskim uslužbencem registriranih Cerkva in drugih verskih skupnosti zagotovila izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka. V letu 2020 pa je bilo 677 verskih uslužbencev za marec, april in maj 2020 v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo oproščenih plačila prispevkov za socialno varnost v višini 690.482,05 evra, med drugim navaja poročilo.

Mesečni temeljni dohodek

Po podatkih finančne uprave je mesečni temeljni dohodek v letu 2020 prejelo 690 verskih uslužbencev v skupni višini 1,24 milijona evrov, v letu 2021 pa ga je dobilo 664 verskih uslužbencev v skupni višini 4,1 milijona evrov. Do pomoči so bili upravičeni uslužbenci Katoliške cerkve in Srbske pravoslavne cerkve Metropolije zagrebško-ljubljanske, ki so izpolnjevali zakonske pogoje, navaja poročilo.

Katoliška cerkev je tudi med najvišjimi prejemniki finančne pomoči države za plačilo prispevkov za socialno varnost uslužbencev Cerkva ali drugih verskih skupnosti. Od leta 2018 do konca aprila letos je v ta namen prejela dobrih 8,4 milijona evrov. Samo v letu 2021 je v ta namen prejela dobre 2,9 milijona evrov.

Med prejemniki sledita Islamska skupnost v Sloveniji in Srbska pravoslavna cerkev Metropolija zagrebško ljubljanska. Prva je za plačilo prispevkov za socialno varnost v omenjenem obdobju prejela 136.578,75 evra finančne pomoči države, druga pa 128.864,68 evra državne pomoči.