V času dopustov, ko večina načrtuje, kam se bodo odpravili po nekaj počitka, je veliko odločitev seveda povezanih tudi z globino denarnice. In več ko je v njej, lažja je odločitev in bolj eksotični so kraji. Ali pa si človek samo privošči kakšen dan oddiha več. Zato je seveda pomembno vprašanje, okoli katerega se vrti pogovor v marsikateri službi: kolikšen bo regres.

Zaposleni, ki imajo pravico do letnega dopusta, imajo tudi pravico do regresa, ki mora po črki zakona znašati najmanj toliko, kot znaša minimalna slovenska plača. Ta v letošnjem letu šteje 1074,43 evra, kar pomeni, da mora prav toliko znašati najnižji regres. Ob tem morajo delodajalci upoštevati tudi kolektivne pogodbe, v katerih je lahko določeno, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot ga določa zakon. A pozor, če je minimalni znesek regresa določen bodisi v zakonu bodisi v kolektivni pogodbi, pa je odločitev o tem, ali bodo izplačali višji regres, prepuščena delodajalcem.

Neobdavčen do skoraj dva tisoč evrov

Ob tem je treba poudariti, da je regres prost plačila prispevkov in dohodnine, a le do višine povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Ta je v februarju znašala 1927,08 evra bruto. To pomeni, da bo za delavce, ki bodo prejeli regres do tega zneska, izplačilo neobdavčeno, nad tem zneskom pa obdavčeno. Kot pojasnjujejo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, se večina podjetji odloča za izplačilo regresa v višini med 70 in 100 odstotki povprečne bruto plače, kar pomeni, da bo kar nekaj zaposlenih letos prejelo nekje med 1500 in skoraj dvema tisočakoma evrov regresa. »Delodajalci želijo v povezavi s svojimi finančnimi zmožnostmi nagraditi svoje zaposlene. V veliki večini se odločajo za izplačila do višine neobdavčenega zneska. Redki se odločajo za višja izplačila, morda v farmaciji ali zavarovalništvu,« pojasnjujejo na ZZZS.

Podobno je v primorskih podjetjih, kjer so ponekod že določili višino regresa, drugod, kot denimo v Hitu, Luki Koper in Pivki Perutninarstvo, ali na drugem koncu Slovenije, v Dani Mirna, pa se bodo o tem še odločali v prihodnjih dneh in tednih. Vsekakor imajo delodajalci čas za izplačilo regresa do konca junija, pozneje (najpozneje do 1. novembra) pa ga lahko izplačajo, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. A to zgolj v primeru nelikvidnosti delodajalca.

Eni še čakajo na objavo povprečne plače

Najvišji neobdavčen znesek, torej skoraj 1930 evrov, bodo prejeli zaposleni podjetij Bia separations, Saop in Arctur. V podjetju Saop so nam pojasnili, da višine sicer še niso dorekli, da pa ne bo višja od neobdavčenega zneska.

V Bia separationsu bodo prav tako izplačali najvišji mogoč neobdavčen znesek, ker pa, kot so pojasnili, zaposlujejo nove kadre, bodo izplačilo izvedli junija, saj želijo proporcionalni polletni znesek regresa izplačati tudi novo zaposlenim v juniju. Regres oziroma njegov proporcionalni del bodo do novembrskega zakonskega roka prejeli tudi tisti, ki se bodo v podjetju zaposlili po juniju. Tudi v podjetju Arctur vsako leto izplačujejo regres junija in to maksimalno neobdavčeni znesek. »Zdi se nam, da si naši zaposleni za dobro delo, ki ga opravljajo celotno leto, zaslužijo dober regres, da si lahko z njim privoščijo zaslužen dopust,« pojasnjujejo v podjetju.

Če delavec v koledarskem letu sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta. Na to je vezana tudi pravica do sorazmernega izplačila regresa. Prav tako ima pravico do regresa delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. Delovni čas ne vpliva na pravico do letnega dopusta, lahko pa vpliva na višino regresa. Ta je sorazmeren delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Tisoč petsto evrov regresa bodo letos dobili zaposleni v podjetju Fluidmaster, kar je sto evrov več kot lani, so nam pojasnili v podjetju. Povedali so, da so se o višini regresa dogovorili s sindikati. Na celjskem je močno podjetje Cetis, tam so vsem zaposlenim v vseh treh družbah regres za letni dopust v višini 1700 evrov že izplačali.

Tudi v Krki v Novem mestu, enem od motorjev slovenskega gospodarstva, so vsem redno zaposlenim sodelavcem, vključno s sodelavci, ki so v družbi Krka v Sloveniji zaposleni prek zunanjih kadrovskih agencij, že aprila izplačala regres v višini 1923,92 evra bruto.

Goodyear Slovenija v Kranju je dobro posloval, zato so letos regres za letni dopust za leto 2022 izplačali aprila skupaj z marčevsko plačo – v višini 100 odstotkov objavljene januarske povprečne bruto plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar je znašalo 1923,92 evra na zaposlenega.

Velik skok v letih 2016 in 2019

Leta 2021 je regres znašal 1977,20 evra bruto, leta 2020 pa 1806,50 evra bruto. Največji preskok je bil leta 2019, ko je bila sprejeta zakonodaja, ki je razbremenila plačilo dohodnine in prispevkov do višine povprečne bruto plače v Sloveniji. Takrat je bil izplačan regres v višini 1729,15 evra bruto regresa, kar je predstavljalo 49 odstotkov več od regresa za leto 2018.

V Elektro Ljubljana so še pojasnili, da je bil velik skok tudi leta 2016 in da bodo pri njih letos zaradi likvidnostnih uravnavanj regres izplačali v dveh obrokih v minimalni predpisani višini: »Višina izplačanega regresa se bistveno ne razlikuje od izplačanih regresov v preteklih let. Leta 2016 je bil pri izplačilu regresa najvišji skok, saj je pred tem veljal Zakon o uravnoteženju javnih financ (Zujf), ki je družbam v pretežni ali večinski državni lasti zapovedoval izplačilo regresa v višini minimalne plače. V letu 2016 Zujf ni več veljal, zato je izplačilo regresa v tem letu poskočilo za 217 odstotkov.«

Upokojenci od 450 do 140 evrov

Regres za letni dopust oziroma letni dodatek ob pokojnini bodo dobili tudi upokojenci, njihova junijska pokojnina bo tako višja, višina letnega dodatka pa bo odvisna od višine pokojnine, ki jo sicer prejemajo. Letošnji dodatek za upokojence se bo obračunal po nekoliko spremenjeni lestvici kot lani in bo tudi za pet evrov višji kot lani. Tisti z najnižjimi pokojninami do 570 evrov bodo prejeli 450 evrov letnega dodatka. Upokojenci z najvišjimi pokojninami nad 970 evrov pa 140 evrov regresa. V javnem sektorju se regres za letni dopust praviloma izplačuje pri majski plači, torej pri izplačilu plače junija. Javni uslužbenci prejmejo izplačilo v višini minimalne plače.