Medtem ko vlada Janeza Janše glede imenovanja že izbranih delegiranih evropskih tožilcev Mateja Oštirja in Tanje Frank Eler, še vedno menca oziroma imenovanje, h kateremu jo pozivajo tudi iz evropskih institucij, pred sabo brca kot prazno pločevinko, v primeru slovenskega kandidata za člana Evropskega računskega sodišča ravna ravno obratno. V tej vlogi vidi Jorga Kristijana Petroviča, danes pa so sklenili, da ga bodo znova predlagali in o tem obvestili državni zbor, poroča STA.

Vlada je ministrstvu za finance ob tem naložila, da predlog kandidature posreduje generalnemu sekretariatu Sveta EU. Petrovič sicer na matičnem odboru DZ ni dobil podpore. Spomnimo, vlada ga je predlagala že v začetku meseca, ko je predlog tudi posredovala v državni zbor. Vladni predlog je sredi meseca obravnaval odbor DZ za zadeve EU, ki je h kandidaturi podal negativno mnenje in ga posredoval vladi.

"Po prejemu tega mnenja in pred posredovanjem predloga kandidata pristojnim institucijam Evropske unije mora vlada o predlogu obvestiti državni zbor, pri čemer na mnenje delovnega telesa državnega zbora ni vezana," so po poročanju STA danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Kdo je Jorg Kristijan Petrovič?

Gre za magistra ekonomije, ki je od pomladi 2013 prvi namestnik predsednika slovenskega računskega sodišča Tomaža Vesela. Njegovo ime je po Sloveniji zadonelo lansko zimo, ko je računsko sodišče izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19. Vesel je takrat v postopku priprave poročila pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila s Petroviča prenesel na namestnico Mojco Planinšek. Kot je že takrat pojasnil Vesel, se je za zamenjavo odločil, ker Petrovič odločitve ni sprejel v realnem času, komunikacija z njim pa je bila otežena, saj ni prihajal na sestanke in dvigoval telefona. Vse to se je Veselu zdelo nedopustno.

Ker so se pojavili očitki, da je Vesel ob zamenjavi kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je zadevo pod drobnogled vzela Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Taje konec prejšnjega tedna sporočila, da kršitev zakona ni zaznala, in postopek zaključila. Kot je ugotovila KPK, ima predsednik računskega sodišča v skladu s poslovnikom sodišča pristojnost, da za posamezen revizijski primer pooblasti ali prvega ali drugega namestnika.