Mojca Doupona, dobra osebna prijateljica ministrice Simone Kustec in generalna direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), je na ministrstvu vodila postopke izbire skupine raziskovalcev v sklopu ciljnega raziskovalnega programa 2021, ki se je začel pretekli mesec in je vreden četrt milijona evrov.

Zaradi vpletenosti Douponove v vodenje postopka izbora obstaja navzkrižje interesov, saj je njen zasebni interes kot interes uradne osebe ustvaril videz, da vpliva na nepristranskost in objektivnost opravljanja njenih javnih nalog. V prijavi zoper Douponovo na KPK je še zapisano, da bi se morala absolutno sama izločiti iz vseh procesov vodenja postopkov in imenovanja recenzentov, a tega ni storila, zato obstaja tudi utemeljeni sum, da je prišlo do koruptivnega delovanja, saj je Douponova kršila svoje dolžno ravnanje z namenom pridobitve koristi zase in za drugega.

Konflikt interesov že ob objavi razpisa

Navzkrižje interesov se je pojavilo že ob objavi razpisa in določitvi Douponove kot odgovorne pri tem, saj je bila pred imenovanjem za generalno direktorico direktorata za šport zaposlena na fakulteti za šport (FŠ) kot prodekanja za raziskovalno dejavnost in je bilo logično pričakovati, da se bodo na to temo (tema 1.1.1., gibalne navade in telesna zmogljivost v luči vseživljenjske športne aktivnosti) prijavile tudi skupine raziskovalcev prav s FŠ, na kateri je tematika matična. Samoumevno je bilo tudi pričakovati, da bo sodelovala pri vodenju postopkov, v katere bodo vpleteni njeni bivši in bodoči sodelavci, saj je njena zaposlitev na FŠ zamrznjena, po koncu mandata pa se bo tja vrnila.

Sum pristranskega in koruptivnega ocenjevanja prijavljenih raziskovalnih projektov se je potrdil, ko je bil na razpisu izbran raziskovalni projekt Vrednotenje in spremljanje telesne dejavnosti v Sloveniji, prijavitelja Vedrana Hadžića in njegove skupine, ki na področju razpisa nima skoraj nobenih referenc in izkušenj, so pa osebno in poslovno povezani z Douponovo.

doupona
Mlad.si
Mojca Doupona, direktorica direktorata za šport.

Pri projektu sodelujejo njeni znanci s fakultete

Trije sodelujoči raziskovalci v izbranem projektu Vrednotenje in spremljanje telesne dejavnosti v Sloveniji (poleg Hadžića še S. R. in K. D.) so namreč člani iste raziskovalne skupine (P5-0147 – Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športov), katere članica je tudi Douponova, sodelujoča raziskovalka K. P. pa je njena asistentka na FŠ; tam dela kot mlada raziskovalka tudi K. D., S. R. pa je bil nekdaj mladi raziskovalec pri Douponovi in bila je mentorica pri njegovem doktoratu.

Po mandatu jo čaka stara zaposlitev

posvet o dvojni karieri
R. T.
Doupona je bila navedena kot predavateljica posveta, a so jo med posvetom preprosto preskočili.

Glede na to, da je zaposlitev Douponove na FŠ zamrznjena, je pričakovati, da se bo po koncu mandata na direktoratu za šport MIZŠ vrnila na FŠ in sodelovala tudi v raziskovalnih projektih svojih neposredno podrejenih in sodelavcev raziskovalne skupine, katere članica je.

V primeru Douponove je šlo torej po naših podatkih za opustitev samoizločitve, hkrati pa za koruptivno delovanje s privilegiranjem projekta, ki so ga prijavili člani raziskovalne skupine, katere članica je, njeni asistenti in njeni mladi raziskovalci ter doktoranti.

Je pa glede njenega delovanja na MIZŠ po besedah naših virov vprašljiva vsaj še ena zadeva: sodelovanje v Erasmusovem projektu Dvojna kariera športnikov. Viri z MIZŠ nam namreč sporočajo, da je sodelovanje Douponove v resnici fiktivno in da ji skozi ta projekt menda izplačujejo razliko med fakultetno in sedanjo plačo.

Pri projektu sodeluje le na videz

Da Douponovav projektu ne sodeluje, je bilo lepo vidno prejšnji teden v veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, opozarjajo viri. Tam je bila na nekem strokovnem posvetu kot predavateljica navedena tudi ona, a ko je bila na vrsti, so jo preprosto izpustili in je bil na vrsti naslednji razpravljalec.

Na kakšen načinsodeluje v projektu Erasmusa, smo seveda vprašali tudi Douponovo, a nam z MIZŠ do zaključka redakcije odgovorov niso posredovali. Omenimo naj, da naj bi M. Z., njena tajnica na MIZŠ, hodila do pripravnikov in študentov na direktoratu za šport MIZŠ s časovnicami in prezenčnimi listami, naj se podpišejo, češ da so poslušali predavanje Mojce Doupona.