V septembrski anketi Vox populi, ki jo za Dnevnik in Večer opravlja agencija Ninamedia, ugotavljajo, da je javnost pri vprašanju obveznega cepljena proti covidu-19 razdeljena, ob čemer se tehtnica rahlo nagiba na stran zagovornikov. Za obvezno cepljenje se zavzema 48,9 odstotka vprašanih, nasprotuje 46,7 odstotka, medtem ko jih 4,3 odstotka na to vprašanje ni želelo odgovoriti.

Obveznosti cepljenja so bolj naklonjeni moški kot ženske. Obveza cepljenja narašča tudi s starostjo anketirancev, starejši ko so, bolj so naklonjeni. V starostni skupini 46 do 60 let jih je več za obvezno cepljenje kot ne, v skupini 31 do 45 let pa so "tabori" za in proti izenačeni.

Več kot polovica za pogoj PCT

Vladni odlok, po katerem se morajo vsi zaposleni, samozaposleni in uporabniki tako rekoč vseh storitev držati novega pravila PCT (preboleli, cepljeni, testirani), je v javnomnenjski raziskavi na lestvici od ena do pet dobil srednjo oceno 3,3.

Kot popolnoma smiselnega ga ocenjuje 28,9 odstotka in kot smiselnega 23,9 odstotka vprašanih. Več kot polovica vprašanih torej vladni odlok podpira. Da pogoj PCT sploh ni smiseln, ocenjuje 17 odstotkov vprašanih, kot nesmiselnega pa ga je ocenilo 15,5 odstotka vprašanih. Med obema stališčema jih koleba 12,2 odstotka.

Javnomnenjsko raziskavo je za Dnevnik in Večer opravila agencija Ninamedia med 14. in 16. septembrom na vzorcu 700 anketirancev.