Po oceni sindikata je izločitev policistov iz delovnega procesa ob neizpolnjevanju pogoja PCT nezakonita. "Posebej opozarjamo na to, da policistke in policisti pri tem niso prejeli nikakršnega pravnega akta, ki bi utemeljeval napotitev iz službe, s čimer jim je kršena pravica do pravnega varstva in pravne varnosti pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja," so zapisali v pozivu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju.

Kot so navedli v sindikatu, so v policijskih enotah "napotitev domov" zgolj zabeležili v poročilo dežurnega, kar po njihovem mnenju ne predstavlja zakonsko utemeljenega in pravno pravilnega postopanja delodajalca. Članom in vsem zaposlenim so zato že svetovali, naj zaradi zavarovanja svojih pravic ob takšnem ukrepanju zahtevajo izdajo pisnih aktov nadrejenih.

Olaja zato kot predstojnika organa v sestavi in odgovorno osebo, ki je odgovorna za izvajanje veljavne zakonodaje, pozivajo, da nemudoma zagotovi ustrezno pravno varstvo zaposlenih. Poleg tega postopkovnik za izvajanje odloka na ministrstvu za notranje zadeve glede izpolnjevanja pogoja PCT sploh še ni bil sprejet, saj je iz njim neznanega vzroka usklajevalni sestanek prestavljen z današnjega dne na petek, so opomnili.

"Hkrati vas opozarjamo, da bo takšno, na pravnem redu neutemeljeno postopanje in uveljavljanje pogoja PCT, lahko pomenilo bistveno zmanjšanje varnosti ljudi in premoženja prebivalk in prebivalcev Slovenije ter varnost policistk in policistov pri izvajanju njihovih nalog," so zapisali.

Ob tem so opozorili, da je po družbenih omrežjih zaslediti napoved več protestnih shodov, prvi že danes popoldne, naloga policije pa je zagotoviti javni red in mir. "Zato ocenjujemo, da opisano ravnanje delodajalca lahko privede do situacije, ko policija ne bo mogla zagotoviti ustreznega števila policistov za zagotavljanje javnega reda in miru. Ob manjšem številu policistov zaradi postopanja delodajalca tako obstaja objektivna nevarnost, da ob morebitnih množičnih kršitvah javnega reda policisti tega ne bodo mogli učinkovito in ustrezno vzpostavljati," menijo. Po njihovih navedbah ima to lahko za posledico ogrožanje varnosti zaposlenih in udeležencev shodov, premoženja ljudi, javne infrastrukture, varovanih oseb in objektov.

V sindikatu zato pričakujejo, da vodstvo policije nemudoma zagotovi zakonitost delovanja in preneha s kršitvami pravic iz delovnega razmerja.