Z omrežjem 5G, ki med drugim prinaša hitrejši in bolj zanesljiv prenos podatkov v realnem času, boljšo povezanost velikega števila naprav, izjemno nizko zakasnitev in izboljšano analitiko, bo uvajanje inovativnih tehnoloških rešitev pospešilo napredek celotnega zdravstvenega sistema, največ koristi pa bodo deležne najbolj ranljive skupine. Z razcvetom e-zdravja, ki vključuje in združuje številne tehnologije in storitve, bodo bolniki prek video klica lahko deležni klinične obravnave na daljavo, kar bo zdravnikom omogočilo natančen vpogled v zdravstveno stanje bolnika, sama oskrba pa bo postala kvalitetnejša in hitrejša. Med obravnavo na daljavo bo mogoče izvajati tudi zdravstveno vzgojo, razširjen nabor administrativnih storitev in raziskovanje na različnih področjih zdravstva.

Do zdravnika brez dolgega čakanja v čakalnicah

Zadnja leta je ena izmed bolj perečih problematik v slovenskem zdravstvu predolgo čakanje na zdravstvene obravnave, čakalne vrste pa so se med pandemijo še dodatno podaljšale. S pomočjo telemedicine, ki omogoča zdravstvene storitve na daljavo preko sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, bodo pacienti do celovitega zdravljenja lahko dostopali od koderkoli. Bolniki iz odročnih krajev, tisti brez lastnega prevoza in šibki bolniki, za katere bi transport povzročil še dodaten stres, bodo tako lahko s pomočjo telemedicine posvet s svojim zdravnikom opravili brez osebnega obiska – o zdravstvenih težavah, receptih, izvidih in nadaljnjih korakih se bodo z zdravnikom lahko pogovorili z uporabo elektronskih komunikacij in programske opreme za zagotavljanje kliničnih storitev.

Bolj učinkovito spremljanje zdravstvenega stanja bolnika

S pomočjo telemedicine bo zdravstveno osebje na daljavo redno spremljalo kronične bolnike, med drugim bodo imeli lažji nadzor nad posameznikovim krvnim tlakom, sladkorjem v krvi, težo in srčnim utripom. Komunikacija med različnimi zdravniki specialisti, sestrami in tudi ustanovami bo poenostavljena, bolniki bodo lažje komunicirali z zdraviliščem in zavarovalnicami, lažja pa bo tudi izmenjava in pridobivanje drugega mnenja. Spremljanje bolnikov na daljavo v realnem času bo zdravnikom omogočilo, da v primeru poslabšanja stanja bolnika hitreje odreagirajo.

Kljub vpeljavi novih inovativnih digitalnih rešitev v zdravstveni sektor zdravniki še vedno na voljo tudi za preglede v živo, nadgradnja že obstoječih praks pa vendarle prinaša občutno izboljšano kvaliteto storitev in dostopnejše zdravstvene storitve.