Minuli konec tedna se je zaključil tradicionalni poletni tabor Slovenske demokratske stranke in Gorniškega kluba dr. Henrika Tume v Lepeni pri Bovcu. Tudi letošnje, 25. srečanje simpatizerjev največje slovenske stranke je pospremil program planinarjenja in številnih dogodkov, vključno s simpozijem Korenine slovenstva. Dogodka, naslovljenega »Slovenci, kdo smo in od kdaj smo tu?«, se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je ob tej priložnosti napovedal ustanovitev inštituta, »ki bo proučeval ta pomembna zgodovinska vprašanja«.

SKEPTICIZEM DO ZNANOSTI

Slovenski demokratski stranki skepticizem do ugotovitev znanstvenikov ni tujka. A če gre na primer pri vprašanju podnebnih sprememb za zgolj določene vidne člane SDS, ki javno dvomijo o splošno sprejetih znanstvenih dejstvih o grožnji, ki jo globalno segrevanje predstavlja za človeštvo, gre pri skepticizmu do uradnega zgodovinopisja kar za skupno stališče stranke. Ta se po navadi odraža v odnosu do polpretekle zgodovine, SDS-ov tabor pa redno, tokrat že desetič, gosti simpozij o staroselstvu Slovencev, kjer se širijo takšne in drugačne polresnice ter zelo vprašljive zgodovinske teze.

SLOVENCI V ČASU BRONASTE DOBE

»Slovenci smo eden redkih narodov, ki imamo zamolčano lastno zgodovino, in zato se stvari ne sprostijo. Vendar zgodovina Slovencev je veličastna,« je dejal prvi predavatelj petkovega dogodka Ivo Cundrič in tako ubesedil sporočilnost dogodka. Kljub dolgo uveljavljenim in splošno sprejetim ter znanstveno dokazanim dejstvom, da so Slovenci v največji meri potomci slovanskih prednikov, ki so naselili to območje med 6. in 8. stoletjem, so predavatelji na taboru SDS še enkrat ponudili svojo alternativno razlago zgodovine, po kateri so Slovenci avtohtoni prebivalci ozemlja vzhodno od Alp in severnega Jadrana vsaj od bronaste dobe naprej. Tako je vsaj govoril Jože Rant, s čimer je Slovence na to območje umestil najmanj 1800 let pred prihodom prvih Slovanov. Njegove besede je podkrepila še Duša Krnel Umek, ki, sklicujoč se na raziskave župnika Davorina Trstenjaka iz 19. stoletja, Slovence označuje za prvotne naseljence Norika, kasneje keltskega Noriškega kraljestva, ki je obstajalo na območju Slovenije, Avstrije in Nemčije, preden so ga zavzeli Rimljani in šele nato Slovani. Ta zgodba je bila tudi podlaga za romaneskni prvenec Janeza Janše iz leta 2014: Noriško kraljestvo – Beli panter.

INŠTITUT ZA KOGA?

Janez Janša je sam v preteklosti prevzel ideje o tem, da so Slovenci v veliki meri avtohtoni narod, a za to ni pravih dokazov. 

Genetske raziskave, opravljene na biotehniški fakulteti v Ljubljani, pri Slovencih resda ugotavljajo heterogeno genetsko strukturo, pri čemer je zaznati prednike iz številnih ljudstev, ki so živela na tem območju, pa vendar Slovenci po izvoru niso v ničemer posebni in ne izstopajo od slovanskih narodov, kot so Slovaki, Čehi ali Hrvati.

A kot vam bo dejal vsak etnolog, narodnost ni genetska, ampak kulturna kategorija, tako da je govoriti o enotnem slovenskem narodu vprašljivo že pred pomladjo narodov leta 1848, širjenje idej o slovenstvu v času bronaste dobe pa nima zveze z zgodovinsko vedo, saj operira izključno na ravni ideologije ter utrjevanja nacionalnega mita. Novi inštitut bi tako malo verjetno kaj pridodal resnemu zgodovinopisju, bolj pa bi deloval zgolj kot delodajalec za razne SDS-u naklonjene zgodovinarje, za katere so vrata resnih raziskovalnih ustanov trenutno zaprta.