»Ko sem konec leta 2018 prejela pobudo stanovalcev za vklop semaforja na Ulici XIV. Divizije v križišču s Pleteršnikovo ulico, si nisem predstavljala, da me čaka skoraj (1 leto in 7 mesecev) dvoletni boj z vsemi mogočimi državnimi organi«, je pojasnila poslanka Janja Sluga, sicer tudi vodja poslanske skupine SMC. V nujnost postavitve semaforja so jo prepričale pripovedi okoliških prebivalcev, saj je prometna ureditev nevarno ogrožala varnost ne le pešcev, temveč je bilo v času prometne konice vključevanje avtomobilov s Pleteršnikove skoraj nemogoče.

Tudi na Postaji prometne policije Celje so potrdili navedbe stanovalcev in izpostavili veliko prometno obremenitev tega odseka tudi s tovornimi vozili, kar predstavlja še dodatno nevarnost. Policija je tako pozvala Direkcijo za infrastrukturo (DRI), da ugasnjen semafor posodobi in doda senzor za vključevanje s stranske ceste. Štiri mesece kasneje je vzdrževalec semaforjev ugotovil, da je že postavljen semafor zastarel in da ga ne bo mogoče vključiti v »zeleni val« drugih semaforjev. Zato je DRI v aprilu 2019 naročila študijo prometnega modela za območje Celja, ki zajema tudi ta nevarni odsek. Junija 2019 na Policiji in DRI zatrdijo, da se zadeva ureja, septembra istega leta pa je Sluga ugotovila, da se študija še vedno čaka. Oktobra je zato predlagala Postaji prometne policije Celje, da z dopisom opozorijo na nevarni odsek tako DRI kot MO Celje, Elektrosignal in Inšpektorat za promet.
Decembra 2019 je direkcija podala pisno mnenje, da je potrebno na tem nevarnem križišču popraviti in vključiti semafor. Vendar pa slednje tudi v januarju letos še ni bilo izvedeno. Na Elektrosignalu so celjski poslanki pojasnili, da še vedno čakajo študijo, ki bo »definirala časovne intervale, zeleni val in še mnogo drugega«. Sluga se je zato ponovno obrnila na DRI, kjer so ji mesec dni kasneje povedali, da je za vklop semaforja pristojna MO Celje. Slednja je sicer vklopu nasprotovala zaradi po njihovem »negativne izkušnje pred 15 leti«.

Po dodatnih usklajevanjih je marca letos Mestna občina Celje le sporočila, da so z vsemi stranmi dosegli dogovor in da bodo semafor vzpostavili maja letos. Vendar se tudi takrat ni nič premaknilo, saj so vsi pristojni ugotovili, da so na terenu številne pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti (drevesa, posodobitev tipk na semaforjih…). Po vztrajanju in trkanju na vrata petih pristojnih institucij hkrati, ki so za rešitev težave potrebovale skoraj dve leti, je prepotrebni semafor v Celju 30. junija 2020 končno zagorel.