Po družabnih omrežjih kroži objava gospe, ki je v sredo v knjižnici v ljubljanski Šiški vračala izposojeno gradivo – ko je pri pultu vrnila knjige, naj bi do nje pristopil varnostnik. Bil naj bi osoren. Pojasnila mu je, da zaključuje oddajo, »nakar me za roko grobo stisne, zvija roko in začne vlečt po knjižnici«. Zakaj? Gospa ni nosila zaščitne maske.

Zapisala je tudi, da ji varnostnik ni želel povedati ne svojega imena ne imena varnostne službe, za katero dela. Sledil je klic na policijo. Policisti so vzeli njeno izjavo, »šli v knjižnico, prišli ven in pravijo, da sem kriva vsega jaz ker pri opozorilu varnostnika nisem sla pri priči ven in v tem primeru ima varnostnik vso pravico uporabiti silo in me z silo odstraniti. Baje bom dobila se prijavo za nenošenje mask in se nekaj, ne vem, sem preveč v šoku, da sploh funkcioniram«.

Obvestila še zbirajo

Na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da so »bili o dogodku na območju Šiške obveščeni včeraj popoldan. Na kraju so posredovali policisti, ki o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila in bodo v primeru, da bodo ugotovljeni elementi prekrškov, izvedli ustrezne ukrepe skladno z Zakonom o prekrških. V primeru ugotovljenih kršitev, ki niso v pristojnosti policije, pa bodo o tem obveščeni pristojni organi za odločanje. Prav tako bodo preverjeni postopki varnostnika skladno z Zakonom o zasebnem varovanju«. Skratka, potencialne kršitve še ugotavljajo.

So pa dodali, da »so se vsi dolžni ravnati po veljavnih predpisih tako s področja javnega reda, področja varovanja javnega zdravja, upoštevati ukrepe in ukaze varnostnika skladno z Zakonom o osebnem varovanju in upoštevati tudi druge podzakonske predpise kot naprimer hišni red in ostalo. Varnostnik mora ravnati skladno z Zakonom o zasebnem varovanju ter drugimi predpisi s tega področja, med drugim tudi glede nošenja delovne obleke«.

Pristojnosti varnostnika

52. člen Zakona o zasebnem varovanju pravi, da varnostnik sme uporabiti fizično silo, če drugače ne more:

- preprečiti osebi neupravičen vstop na varovano območje;
- odstraniti osebe z varovanega območja, če se tam neupravičeno zadržuje;
- preprečiti neposrednega ogrožanja ljudi ali premoženja;
- odvrniti istočasnega protipravnega napada na sebe ali osebo, ki jo varuje, ali
- zadržati osebe do prihoda policije.

Isti zakon devet členov pozneje narekuje, da varnostniki »nosijo med opravljanjem nalog delovno obleko, ki je na rokavu ali na sprednjem prsnem delu opremljena z oznako imetnika licence premera najmanj 50 mm in na sprednjem delu s priimkom in začetno črko imena varnostnega osebja ter napisom »VAROVANJE«. Napisa na prednjem delu morata biti v velikih tiskanih črkah višine najmanj 10 mm in v taki barvi, da sta jasno vidna glede na barvo podlage. Namesto priimka in začetke črke imena varnostnega osebja je lahko na vidnem mestu nameščena službena izkaznica«. Kakšna je torej bila varnostnikova oprava, policisti še preverjajo. Tudi s pomočjo posnetkov varnostnih kamer.

So nam pa v Mestni knjižnici Ljubljana povedali, da je varnostnik nosil »uniformo, na kateri ima na prsih na sprednji levi strani napis varovanje, na sprednji desni strani pa začetnico imena in priimek« in da je ravnal v skladu s 45. členom Zakona o zasebnem varovanju. Ta med drugim pravi takole:

Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja sme varnostnik, če so ogroženi življenje, osebna varnost, premoženje, če je kršen red ali javni red na varovanem območju, uporabiti naslednje ukrepe:

1. opozorilo;

2. ustna odredba;

3. ugotavljanje istovetnosti;

4. površinski pregled;

5. preprečitev vstopa oziroma izstopa z varovanega območja;

6. zadržanje osebe;

7. uporaba fizične sile;

8. uporaba sredstev za vklepanje in vezanje.

Kot so nam še povedali, obiskovalka ob opozorilu varnostnika prostora knjižnice ni želela zapustiti, ob stiku varnostnika pa je prišlo do prepira. In kot že rečeno, je bila brez maske, ob vstopu pa si ni razkužila rok in ni upoštevala razdalje 1,5 metra do drugih obiskovalcev knjižnice, so nam povedali. Vse skupaj se je sicer dogajalo malo pred 17. uro.

Ponovna obvezna uporaba

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je mogoče prebrati, da je vlada sprejela sklep o ponovni obvezni uporabi zaščitnih mask. »Zaščitne maske so ob razkuževanju rok obvezne v zaprtih javnih prostorih in v sredstvih javnega potniškega prometa,« piše.

In kaj pravi hišni red? Kot so nam pojasnili v Mestni knjižnici Ljubljana, obvestil ne manjka: »na zunanjih vhodnih vrati, na notranjih vratih v vetrolovu in na opozorilni tabli, ki je postavljena na sredo prehoda v prostor knjižnice, so nameščena besedilna in slikovna obvestila glede higienskih ukrepov, ki jih morajo obiskovalci upoštevati – med drugimi je v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20) obvezna uporaba mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta), obvezno pa je tudi razkuževanje rok pred vstopom v knjižnico in upoštevanje razdalje 1,5 metra«.

Da bi se v prihodnje izognili tovrstnim situacijam, svetujejo, »da se obiskovalci držijo predpisanih zaščitnih ukrepov, ki smo jih v knjižnici, kot tudi drugih zaprtih javnih prostorih, dolžni izvajati in o katerih obiskovalce vidno obveščamo že ob vhodu in tudi v prostorih knjižnice ter jih po potrebi z njimi tudi ustno seznanjamo. Tako bomo vsem obiskovalcem zagotovili varno uporabo naših storitev, zaposlenim pa varno delovno okolje«.