Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije je danes doživel spremembi oziroma dopolnitvi. Kot je zapisano na spletišču vlade, se s spremembo jasneje določajo dokazila, ki jih oseba predloži mejnim organom in s katerimi dokaže, da ne prihaja iz tako imenovane »rdeče« države, torej države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19. Kot dokazila štejejo na primer originalni račun za plačilo nastanitve, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je oseba bivala, uradni seznam posadke v primeru najema plovila oziroma drugo primerno dokazilo. 

Časovna omejitev

Vročanje odločb o karanteni na določenih mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko in na letališču Brnik bo tako potekalo le med 6. in 22. uro. Ti mejni prehodi so Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane na meji s Hrvaško, Pince na meji z Madžarsko ter mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). Na teh kontrolnih točkah mora Ministrstvo za zdravje zagotoviti javne uslužbence, ki bodo odločbe vročali med tema dvema urama, pri čemer za Obrežje velja izjema. Tam bodo ti uslužbenci prisotni 24 ur na dan, odločbe pa bodo delili neprekinjeno.

»Na kontrolnih točkah z Avstrijo in Italijo ter na letališčih Edvarda Rusjana Maribor in Portorož bo podatke zbrala policija in jih posredovala Ministrstvu za zdravje, ki bo odločbo o karanteni vročilo na naslovu prebivališča ali naslovu, kjer bo oseba prestajala karanteno v Sloveniji,« je še zapisano na spletišču vlade. 

Vlada je na današnji dopisni seji uvedla še eno spremembo odloka, ki se nanaša na osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del. Te odslej ob vstopu ne bo treba več predložiti negativnega testa na okužbo z novim koronavirusom.

Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.