Skladno z občinskim odlokom se lahko lastnika psa, ki ne počisti iztrebkov, kaznuje z globo 100 evrov; če nima psa na povodcu (ali s seboj nima vrečke), pa je ta še višja; od 200 do 400 evrov. Občinski redarji lahko v okviru svojih pristojnosti preverijo tudi izpolnjevanje obveznosti o registraciji oziroma čipiranju psa. 

Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva SOU Spodnje Podravje, ugotavlja, da se s problematiko nepravilnega vodenja psov in nepobiranja pasjih iztrebkov ukvarjajo na območju večine občin, kjer imajo pristojnost delovanja: »Prijave s tovrstno problematiko prejemamo z območja Ptuja, Kidričevega, Majšperka, Hajdine, Gorišnice, Zavrča, Ormoža ... Nadzore nad vodniki psov opravljamo praktično vsakodnevno ob rednih obhodih predvsem v poznih večernih in jutranjih urah. Pri svojem delu ugotavljamo, da ima večina vodnikov psov pri sebi vrečko, vendar je vprašanje, ali bo pasji iztrebek pobran, ko ne bo v bližini nadzornih organov ali drugih občanov.« Na območju Ptuja naj bi se situacija v zadnjem času nekoliko izboljšala. Največji problem trenutno predstavljajo zelenice v strnjenih blokovskih naseljih, rekreacijske poti med Termami Ptuj in Brodarskim društvom Ranca Ptuj ter na območju četrtne skupnosti Panorama.

Kot ugotavlja Brkič, so redarji zaradi svojih delovnih oblačil prepoznavni, zato težje neposredno ugotovijo tovrstne prekrške. Apel pa vsekakor gre lastnikom psov, ne nazadnje tudi sami lahko naslednjič stopijo v iztrebek, ki so ga pustili za svojim hišnim ljubljenčkom.

pasji iztrebki
č.G.
Neodgovorni in nevestni lastniki psov ne spoštujejo niti navodil o pravilnem vodenju hišnih ljubljenčkov.

Pasji iztrebki so lahko tudi nevarni tako za druge živali kot za ljudi zaradi okužbe s tako imenovanimi zoonozami. Vsebujejo lahko jajčeca ali celo ličinke zajedavcev. Alarmantne podatke o tem je predstavil mladi Ptujčan Krištof Križanec, ki je pred petimi leti v raziskovalni nalogi opozoril, kako škodljivi so dejansko pasji iztrebki za zdravje ljudi.