Ukrepe so sprejeli v dogovoru s policisti.

Po dogovoru z v. d. generalnega direktorja policije Antonom Travnerjem so policiste razdelili v t. i. tretjinske slote. Tretjini policistov so odredili koriščenje starega dopusta, čakanje na delo ali delo na domu. S tem želijo preprečiti širjenje virusa med policisti. Če bo del policistov zbolel, pa jih lahko tudi nadomestijo z zdravimi. Pri nadomeščanju policistov, tako pravi Hojs, pa bi uporabili pomoč vojske.

Širjenja virusa med policisti sicer preprečujejo tudi z zmanjšanimi aktivnostmi na delovnem mestu. Tako na primer v patruljnem vozilu nista več dva policista, ampak vsak policist uporablja svoje vozilo. "S tem se zmanjša možnost prenosa okužbe, po drugi strani pa s patruljiranjem, z večjim številom policijskih avtomobilov, demonstrativno pokažemo, da stvari nadzorujemo," je povedal minister.

Pri nadomeščanju policistov, tako pravi Hojs, bi uporabili pomoč vojske. Ampak prej bi bilo potrebno aktivirati 37. a člen zakona o obrambi, s katerim bi vojski podelili izredna pooblastila. To točko pa je vlada umaknil z dnevnega reda, saj si želi, da tudi poslanske skupine prispevajo ideje in razmišljanja o podelitvi izrednih pooblastil vojski. Hojs je s poslanskima skupinama SDS in SNS, kjer njegov predlog podpirajo, že opravil pogovora. Danes se bo sestal še s poslansko skupino Levice, kjer imajo do njegovega predloga največ pomislekov. S preostalimi se bo sestal v četrtek in petek.

V poslanskih skupinah so sicer izražali predvsem pomisleke o smotrnosti takšnega ukrepa in pomisleke o delovanju vojske v slovenskih mestih. A je minister danes ponovno pojasnil, da vojska ne bi patruljirala na cestah slovenskih mest, ampak bi delovala na južni meji.

Kontrolne točke 

Vlada je v torek zvečer sprejela ukrep, da se na nekdanjih mejnih prehodih z Avstrijo vzpostavi kontrolne točke. Podobne kontrolne točke ima Slovenija že vzpostavljene na meji z Italijo.

Kot je izpostavil Hojs, si Slovenija ne želi postati "žep" za tujce. V zadnjih dneh je namreč v Ljubljani obstalo več tujcev, predvsem državljanov Srbije, ki se niso mogli vrniti v domovino. Po diplomatski rešitvi jih bodo danes in v četrtek v Srbijo prepeljali v dveh konvojih.

"Omejili smo možnost vstopa tistim, ki ne bo mogli nadaljevati poti iz Slovenije v domovino. Govorimo o državljanih jugovzhodne Evrope, Srbih, Bolgarih in Romunih. Slovenija ne more postati žep," je dejal.