Da bi kar se da uspešno zajezili širjenje koronavirusa, so v Mestni občini Ljubljana zaprli javna stranišča in pitnike, ki jih uporablja večje število ljudi. To v času epidemije pomeni potencialno grožnjo javnemu zdravju, so zapisali. V javnih straniščih se lahko naenkrat zbere več posameznikov, vsak od njih pa je lahko vir okužbe. "Neodgovorno ter proti državnim navodilom in pravilom bi jih bilo pustiti odprte," so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Ker javna stranišča obiskujejo tudi brezdomci, je Mestna občina Ljubljana brezdomcem Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice ponudila rabo javnega stranišča pod Zmajskim mostom vsak dan od 9. do 18. ure, pod pogojem, da sami skrbijo za čistočo. Danes pa so MOL iz omenjenega društva obvestili, da uporaba omenjenega stranišča ni potrebna, saj bodo sanitarije s tušem in pralnico med 15. in 17. uro uporabljali na Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. MOL bo brezdomcem iz društva Kralji ulice zagotovila razkužila, zaščitne maske, čistila, mila ter tolaetni papir.

Brezdomcem je sicer na voljo tudi zavetišče na Poljanski cesti, ki ga upravlja CSD Ljubljana, in zavetišče za brezdomne uživalce prepovedanih drog, ki ga izvaja Društvo Šent.