Andrej Vuga iz Agencije RS za okolje (Arso) redno spremlja meritve koncentracij zdravju škodljivih snovi v vodi. »Rezultati analiz preiskovalnega monitoringa za leto 2019 potrjujejo prekomerno onesnaženje potoka Žabnik z glifosatom, fluorantenom in živim srebrom v vodi. Rezultati analiz kažejo tudi na občasno prisotnost nekaterih pesticidov v vodi, in sicer le na merilnem mestu za iztokom iz čistilne naprave (ČN) Rače.«

V ribah našli do petdesetkrat presežene vrednosti živega srebra

Alarmanten je zlasti izsledek raziskave iz leta 2018, ko so na Arsu spremljali stanje potoka na podlagi raziskav na ribah. Izkazalo se je, da je vrednost živega srebra v organizmu kar petdesetkrat presegla okoljske standarde. Riba iz Žabnika je bila tudi z naskokom daleč najbolj obremenjen organizem z živim srebrom v Sloveniji. »V analiziranem vzorcu rib iz Žabnika na merilnem mestu pod čistilno napravo je vsebnost živega srebra znašala 1000 µg/kg, kar pomeni petdesetkratno preseganje okoljskega standarda kakovosti, ki za živo srebro v organizmih znaša 20 µg/kg! To je bila izmerjena najvišja koncentracija živega srebra v vzorcu rib v Sloveniji v letu 2018,« je razvidno iz poročila Arsa. Na drugih merilnih mestih je bila v ribah izmerjena vsebnost živega srebra v območju od 26 µg/kg do 140 µg/kg, kar je še vedno sedemkrat več od dovoljene meje! Dejstvo je tudi, da so v (nedelujočo) čistilno napravo speljane vse odpadne vode iz podjetja Albaugh.

Zdajšnja čistilna naprava nima niti okoljevarstvenega dovoljenja

Eden izmed razlogov za katastrofalno stanje vode v potoku je nedvomno (nedelujoča) čistilna naprava, ki povrhu sploh nima okoljevarstvenega dovoljenja! Arso ga namreč zaradi absolutno prekomernega obremenjevanja okolja (emisij v vode), kar je bilo dokazano z opravljenimi monitoringi med letoma 2014 in 2018, sploh ne more izdati. So pa zato, kot je povedal Vuga, o čezmernem onesnaževanju obstoječe čistilne naprave obvestili pristojno inšpekcijo. Ta je že leta 2017 občini izdala odločbo s predvidenimi najnujnejšimi petimi ukrepi, ki bi morali biti izvedeni, vendar se izmed obveznih petih izvajata le dva. Poleg tega je inšpektor občini z odločbo naložil tudi izgradnjo nove čistilne naprave s kapaciteto 9500 populacijskih enot (PE). Ob tem bi morala občina zgraditi zadrževalnik čistilnega vala, hkrati pa bi čistilno napravo na iztoku morali opremiti z napravo za trajne meritve količin odpadne vode.

Ker ni sklepa o sofinanciranju, nove čistilne naprave pač še ni ...

V odločbi je inšpektorat predvidel tudi skrajni rok, leto 2018, v katerem bi moralo biti urejeno vse navedeno. Toda Občina Rače do leta 2018 ni pridobila sklepa okoljskega ministrstva o sofinanciranju nove čistilne naprave z evropskimi in državnimi sredstvi, zato gradnje sploh ni začela. Če bi se namreč sama lotila gradnje dobrih pet milijonov vrednega objekta pred pridobljenim sklepom, bi izgubila celoten sofinancerski delež denarja, ki je ogromen: 3,2 milijona evrov.Zaradi tega je inšpektorat pač enostavno podaljšal rok izgradnje nove, nujno potrebne čistilne naprave do leta 2022 ... Do takrat pa lahko potok Žabnica mirno ostaja zastrupljen prek vseh razumnih meja.

Čistilna naprava Rače
Karmen Grnjak
Čistilna naprava Rače

Tudi nova čistilna naprava ne bo rešila temeljne težave

Letos naj bi se gradnja čistilne naprave vendarle začela, saj naj bi bilo že zagotovljenih skupno 1,7 milijona evrov iz evropske in državne malhe. Toda vprašanje je, ali bo nova čistilna naprava res rešila vse težave onesnaženega potoka. Občina Rače je namreč zagotovila le, da bosta z novo čistilno napravo iz odpadnih voda odstranjena dušik in fosfor. O prav tako oziroma še bolj nevarni visoki stopnji vsebnosti živega srebra v vodi pa niti besede. V Civilni iniciativi Rače so zato upravičeno zelo zaskrbljeni: »Treba bo poiskati vir onesnaženja in potok v celoti očistiti! Samo nova čistilna naprava tega ne bo rešila.« Prav tako vztrajajo, da bi bilo treba izvesti še dodatne raziskave potočnih brežin in v primeru onesnaženosti sanirati tudi potočno strugo.

Komentiramo

Glede na hude posledice, ki jih povzroča zastrupitev z živim srebrom, bi bilo nujno hitrejše ukrepanje vseh akterjev pri izgradnji nove čistilne naprave v Račah. Dokazana tako visoka vrednost zdravju škodljive snovi v vodi si brez dvoma zasluži interventnejše ukrepanje. Po mnenju strokovnjakov so za zastrupitve z živim srebrom najbolj ranljivi še nerojeni in majhni otroci. Posledice zastrupitev so zanje lahko smrtne.Odgovorni osebi, ki se je odločila izdati sklep o dovolitvi izvršbe z novim rokom, pa gre priznanje za dobro vero, da se v tem vmesnem času pač nihče ne bo zastrupil.Druge možnosti raje pustimo ob strani.