Pričakovati je, da bodo delavci pri upravljanju gozdov postavljeni pred zahtevne sodobne izzive, zato bodo imeli pri zaposlovanju pestro izbiro možnosti zlasti diplomanti drugostopenjskega magistrskega študija gozdarstva, za katere bo po ocenah na voljo sto delovnih mest.

Zaradi obstoječe strukture zaposlenih pa jim bodo kmalu na voljo tudi vodilna delovna mesta, so povedali na eni od januarskih predstavitev, ki so jih skupaj s KGZ Slovenije, kmetijskim ministrstvom ter Zvezo lastnikov gozdov Slovenije med drugim organizirali tudi v prostorih ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Da je gozdarstvo primerna izbira za tiste, ki želijo pridobiti celovito in kompleksno izobrazbo o gozdu, ki vključuje znanja s področja ekologije, biologije, tehnologije, ekonomike in drugih strokovnih področij, so povedali predstavniki omenjenih institucij, sodobno gozdarstvo pa postaja vse bolj zanimiv spoj terenskega dela in informacijskih tehnologij.

Poleg tega različna delovna mesta znotraj gozdarstva zaposlenim nudijo pestro paleto različnih delovnih okolij in nalog, ki so lahko vezane bodisi na terensko delo v gozdu, na visokotehnološko obdelavo podatkov v pisarni ali pa na delo z lastniki gozdov in drugimi, ki delujejo v gozdnem prostoru. Gozdarski poklic danes največkrat združuje naštete vidike v enem delovnem mestu, za ambicioznejše pa obstaja veliko možnosti za sodelovanje v znanstveno-raziskovalnih in mednarodnih projektih. Predvsem pa gre, so poudarili, za delo v atraktivnem okolju, saj je gozd še vedno najlepša pisarna, ki si jo lahko kdo zamisli, v kateri dan ob obilici izzivov, nalog in sprejetih odločitev hitro mine.

gozd
Bobo
Gozd je najlepša pisarna.

Načrtovani gozdarski razpisi

Pred gozdovi in njihovimi upravljavci so, kot rečeno, številni izzivi. Urgentno reševanje težav s podlubniki in sanacij gozdov po vremenskih ujmah se prepleta s problematiko podnebnih sprememb in segrevanja ozračja. Oboje je povezano z vprašanji izbire drevesnih vrst in obnove gozdov, ob tem pa kot posledica globalizacije nastopa invazija tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst. Aktualna problematika vzdrževanja in uravnavanja populacij velikih zveri zahteva posebna znanja o populacijskih dinamikah, podkrepljena s sodobnimi genetskimi metodami. Vedno znova je treba preverjati ustreznost uporabe različnih tehnologij v gozdni proizvodnji in zagotavljati ravnotežje med ekonomičnostjo in okoljsko vzdržnostjo. Ob vsem naštetem pa zavodu ostaja še njegova osnovna naloga javne gozdarske službe, torej dolgoročno načrtovanje razvoja gozdov.

»Gozdarski« razpisi od marca letos

Kmetijsko ministrstvo v okviru Programa za razvoj podeželja tudi za letos pripravlja razpise za pridobitev sredstev oziroma za sofinanciranje v gozdarstvu. Za zdaj so določeni okvirni terminski načrti. Tako naj bi bil marca objavljen razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, aprila za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v gozdarskem sektorju, maja pa razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa. Pridobiti bo mogoče tudi sadike gozdnega drevja in ustrezen material za zaščito pred divjadjo.